30-11-07

zon in Tibet

zon

Zonnepanelen voor twee lampen en een TV komen bij de op het eerste gezicht armste barakken voor. Bij het huisje was het een gift van de lokale overheid. De herders met de tent hadden er zelf enkele gekocht in de stad. Dat het werkt  zagen we, op het scherm.

zon herders

21:31 Gepost door infortibet in ecologie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, energie, wonen

Rongba Tibetanen, mensen zonder vee

 danba torenhuizen

 

Danba, op 350 km ten westen van Chengdu, de hoofdstad van Sichuan en waar de Dadu rivier zijn naam krijgt uit de samenvloeiing van vier kleinere rivieren, was ooit het centrum van een matriarchale maatschappij, de Dongnuguo, de Oostelijke Vrouwenstaat. De huidige Rongba bevolking stamt daarvan af. Zij werden door Songtsen Gampo, de Tubo koning, in de 7e eeuw ingelijfd bij het toenmalige Groot Tibet. Zij vertonen nu een duidelijk mengkarakter tussen Chinezen en Tibetanen. Hun dialect, het Gyarong, is een mengeling van Tibetaans en Chinees. "Gya" is trouwens de term voor de Han Chinezen in het Tibetaans. "Jong" of "Rong" betekent "valleien waar landbouw mogelijk is". Rongba zijn dan de mensen die in die valleien aan landbouw doen. Spectaculaire hoogteverschillen op relatief korte afstanden doen je dalen van de gletsjers via beboste hellingen tot in de velden van de dorpen. Eigenaardigheid van de streek zijn de woonuitkijktorens, quasi uniek in China. Van ver bekeken zie je dorpen met tientallen hoge schouwen, net als cichoreiovens, maar slanker. En niet rond, maar vierkantig tot 13-hoekig. Deze torens dienden tegelijk als wachttorens, opslagplaatsen en als schuilhuis. Ze zouden een erfgoed zijn van de aloude Qiang bevolkingsgroep in China, één der voorvaderen van de Chinezen en de Tibetanen. In vervlogen tijden was de trechter van de Dadu rivier een noord-zuid migratieroute voor tal van volkeren. De sedentaire lokale mensen bouwden hoge torens, om de passerende migranten in de gaten te houden en zich te verschansen wanneer die grimmig werden. Hun granenoogst was er ook veilig opgeslagen  De traditie van dergelijke torens te bouwen is tot in de vorige eeuw bewaard gebleven. Nu staan er nog een driehonderdtal.

 danba typ huizen

De huizen in Danba hebben witte dakhoektorentjes ter ere van de besneeuwde bergtoppen 

 

10:01 Gepost door infortibet in aardrijkskunde | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, danba, rongba, torenhuizen, etnisch, subras, sichuan, qiang

28-11-07

een gevluchte lama op bezoek

litang (556)

Litang, augustus 2007.

Het Tibetaanse klooster van Litang is in de recente geschiedenis een onderwerp van kletterende disputen geweest. Litang bevindt zich in het westen van de Chinese provincie Sichuan. Het behoorde ooit tot het grote Tibetaanse rijk van de 8e eeuw. Nadien ontsnapte het aan de lokale Tibetaanse leiders, maar de religieuze band bleef. Toen de jonge Volksrepubliek China de grote landeigendom in Sichuan afschafte in het begin van de jaren vijftig, was het klooster van Litang een verzetshaard. Het werd door het Rode Leger gebombardeerd in 1956. Hoge lama's vluchtten naar India. De tolerantere houding van de Chinese overheid gedurende de laatste decennia leidde tot enige verzoening. Een hoge lama, gevlucht in 1956, kwam ceremonies voorzitten in het klooster gedurende de zomer van 2007. Wij waren getuige.

litang667

Een "dobdo", een gestoffeerde opzichter staat in voor de orde tijdens de ceremonie  

litang444
Veel te jonge monniken kregen bij deze gelegenheid hun zakgeld. Kinderen inlijven in kloosters is eigenlijk verboden, maar nog wijd verspreid en getolereerd.

19:13 Gepost door infortibet in religie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: monniken, money, tolerantie, tibet, litang, lama, sichuan, ceremonie, kloosters

25-11-07

histoire du bouddhisme tibétain

Histoire

Du Bouddhisme Tibétain

 La Compassion des Puissants

Elisabeth Martens

Passionnante leçon d'histoire - celle du Tibet - et interrogation à propos des fonctions psychologiques, sociales et politiques des religions, en particulier celles du Bouddhisme au Tibet, cet ouvrage rend au Bouddhisme tibétain son statut de religion qui, comme toute autre religion, a connu une évolution en accord avec son environnement social. Sur le Haut Plateau, l'enseignement du Bouddha a vogué, pendant un millénaire, loin de la compassion et de la tolérance qui sont, actuellement, les images de marque du Bouddhisme tibétain : il a servi à implanter son autorité morale et spirituelle sur les populations tibétaines et à s'entourer de biens matériels.

 L'auteure nuance également le trop angélique discours auquel nous avons été habitué depuis une cinquantaine d'années à propos de l'histoire récente du Tibet. Son regard critique donne une perspective nouvelle à la relation triangulaire établie, depuis 1959, entre le Tibet, la Chine et l'Occident. La lecture en filigrane du « conflit sino-tibétain » montre une stratégie géopolitique de longue haleine engagée par l'Occident au cœur de la Guerre Froide, en vue de nettoyer la Chine de son drapeau rouge. Le Bouddhisme tibétain d'aujourd'hui, aseptisé et modelé à nos demandes, a-t-il encore quelque chose à gagner en séduisant un Occident que l'on prétend en « vide spirituel » ?

 L'ouvrage, richement documenté, invite le lecteur à parcourir d'un pas alerte les coulisses du Bouddhisme tibétain ; ses touches d'humour relativisent le culte que nous vouons volontiers au Toit du Monde.

  
L'auteure :

 Elisabeth Martens est licenciée en biologie à l'Université Libre de Bruxelles. Elle s'est ensuite spécialisée en médecine chinoise à l'Université de Nankin. Durant sa formation, elle s'est particulièrement intéressée à la Pensée chinoise qui sous-tend les traditions médicales et les arts de santé. Ses voyages lors de son séjour en Chine (1988-92) l'ont amené à visiter les régions tibétaines ; attirée de longue date par la diversité des religions et des philosophies du monde, elle s'initia au Bouddhisme tibétain. Depuis son retour en Belgique, elle est chargée de cours de Religions et Philosophies d'Extrême-Orient (Bouddhisme, Taoïsme, Confucianisme) et multiplie voyages et recherches au Tibet et dans les régions avoisinantes.

 Editions L'Harmattan

262 pages, dans la collection « Recherches asiatiques »

21:37 Gepost door infortibet in religie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, boeddhisme, geschiedenis, europa, spiritualiteit, boek

22-11-07

De Tibetanen: een minderheid in eigen land?

Komt Groot Tibet overeen met de gebieden waar Tibetanen in de meerderheid waren in het begin van de 20e eeuw? Neen, want grote delen waren in de loop van de vorige eeuwen deels Hui, Mongools of Han geworden. Neem de provincie Qinghai. Eén derde van de bevolking is er Tibetaan, een ander derde is Hui en het laatst gekomen derde is Han, met nog kleine groepen Mongolen en Tu. In het oosten en het zuidoosten, die van oudsher door andere volkeren bewoond werden en het nog zijn, is het veel complexer. De zuidelijke grens van Groot Tibet wordt door de 14e dalai lama horizontaal westwaarts getrokken daar waar de Yangzi aan zijn grote bocht naar het noorden begint. Daar leven de Yi, de Naxi, de Nu, de Lisu, de Bai. Het gebied van de Yi is iets groter dan België. Waarom gehele gebieden met een dergelijke mengeling van volkeren als "Tibet" bestempelen? Zal de 14e dalai lama die "verregaande autonomie" schenken, zoals hij voor "zijn volk" wil? Sommige geschriften gaan zo ver om ondermeer de Naxi als subras van het Tibetaanse ras te bestempelen. In de loop van de geschiedenis was er een zekere invloed van de Tibetaanse cultuur, vooral toen de Tubo koningen gedurende variabele duur hun streken min of meer onderwierpen. Wijzelf waren ook wel eens Spanjaarden en kregen in nog andere geschiedenisomstandigheden de katholieke erfzonde als cultureel importproduct in onze winkelrekken. Dat maakt van ons nog geen voorstanders van een Grootrooms Rijk. De Lombarden van Italië woonden 1500 jaar geleden nog in Scandinavië en een deel van de Spanjaarden waren Germanen van bij de Zwarte Zee, de Wisigoten. Niet te verwonderen dat de 14e dalai lama zegt: "de Tibetanen zijn in de minderheid in hun eigen land," waarmee hij Groot Tibet bedoelt. Daar zijn niet alleen Han Chinezen ingeweken, maar miljoenen mensen van diverse nationaliteiten leefden er sinds bewogen tijden. Een afgeronde ruwe rekensom voor "Groot Tibet" komt op het volgende resultaat: 6 miljoen Tibetanen tegenover 4 miljoen Han, 2 miljoen Hui, 2 miljoen Yi en 2 miljoen "anderen". Het totaal geeft 10 miljoen niet-Tibetanen tegenover 6 miljoen Tibetanen. De Tibetanen zijn de grootste groep, maar zij zijn niet in de meerderheid.

 tibet 05 (524)

de moskee in Lhasa. 

 

21:19 Gepost door infortibet in demografie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, nationaliteiten, multicultureel, bevolking, tubo