07-03-09

De nieuwjaarsbrieven van de 14e dalai lama

Op 25 januari 2009 schreef de 14e dalai lama een nieuwjaarsboodschap aan “alle Chinezen”, naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar. Op 24 februari schreef hij er een voor “alle Tibetanen”, naar aanleiding van het Tibetaanse Nieuwjaar.[1]

De brieven bevatten geen religieuze boodschap, ook geen filosofische en hebben het niet over hoogstaande spiritualiteit. Het zijn gewoon politieke manifesten, van het begin tot het einde. Geef toe: wij zouden toch een politieke kardinaalsbrief terug naar afzender sturen? Enkele dingen uit de inhoud ter verduidelijking, waarbij diplomatieke taalfinesses ons verplichten om een beetje tussen de regels te lezen. Zo begint zijn nieuwjaarsbrief aan “alle Chinezen” niet met ‘waarde landgenoten’, maar met “onze broers en zusters”, want voor hem is China een ‘ander land’, terwijl hij het in zijn nieuwjaarsbrief aan de Tibetanen over “wij, de Tibetanen” heeft. Nog zo’n ‘diplomatieke taalfinesse’: in zijn brief aan “alle Chinezen” groet hij eerst de Chinezen in het buitenland en dan de Chinezen “in het binnenland”. Waarom? Hier moeten we tussen de regels lezen. De Chinezen ‘in het buitenland’ zijn ‘vrij’ volgens hem, hij heeft er ook vele vrienden, de dissidenten, terwijl de Chinezen ‘in het binnenland’ niet ‘vrij’ zijn. Er is een alliantie tussen de Tibetaanse ex-elite in het buitenland en een resem Chinezen, die in het verleden het socialistisch politiek-economisch systeem in China aanvochten en nu in het buitenland leven. De 14e dalai lama zegt het ook in zijn nieuwjaarsbrief aan “alle Chinezen”, dat die in het “binnenland geen vrijheid van bewustzijn hebben en niet weten wat er in de wereld gebeurt omdat ze BBC en CNN niet kunnen bekijken”. “Ik ben daar ontzaglijk over ontgoocheld,” zo schrijft hij. In zijn brief steunt hij de “opposanten” in China, die “ijveren voor vrijheid, democratie, gerechtigheid, gelijkheid en mensenrechten”. Dat liedje begint ons te vervelen, niet? “Op die mensen kunnen we trots zijn,” zo besluit hij zijn nieuwjaarsbrief. Vertaald wil dit laatste zinnetje zeggen dat hij niet “trots” is op de honderden miljoenen Chinezen die wel hun politiek-economisch systeem verdedigen. Het is dus geen brief aan “alle Chinezen”, slechts een brief aan ‘enkele Chinezen’.

Maar dan de brief aan ‘zijn’ Tibetanen. Vooreerst hemelt hij de onlusten in Lhasa van 14 maart 2008 op als een “heldhaftig verzet”, terwijl we weten, via getuigenissen van toeristen, dat het ging om lynchpartijen en brandstichtingen door enkele bendes Tibetanen. “Ik heb een enorme bewondering voor het enthousiasme, de vastberadenheid en de zelfopoffering van de Tibetanen in Tibet,” is zijn ‘heilige’ aanmoediging. “Maar,” zegt hij “het is moeilijk om ons doel te bereiken door levens op te offeren.” Hij zegt dus niet dat het ‘onmogelijk’ is of ‘uit te sluiten’, neen, enkel "moeilijk", waarbij hij zich wellicht herinnert dat zijn guerrillatroepen in de periode 1956-1974 faalden. In verband met de onlusten in maart 2008 spreekt hij van “honderden doden onder de Tibetanen en duizenden gevangenen en gefolterden”, zonder dat zijn ‘administratie’ duidelijke aanwijzingen kon aanbrengen. De Tibetaanse lokale regering in Lhasa gaf namen vrij van de slachtoffers (19) en van de beschuldigden in de processen (76).

De 14e dalai lama geeft toch één religieuze boodschap mee aan de Tibetanen in Tibet zelf: “Ga voor positieve acties, die de rechtschapen daden van de Tibetaanse martelaren, gevallen tijdens de tragische gebeurtenissen van vorig jaar, kunnen helpen om het nirvana te bereiken.” Hij vult zelf in wat die “positieve acties” kunnen zijn: “De Tibetanen gaan gebukt onder een zo wrede onderdrukking, worden zo fel geteisterd, dat zij geen andere uitweg hebben dan protest.” Dit is een klare oproep aan de Tibetanen, zonder reserves en twee weken voor de verjaardag van de rellen van vorig jaar, om in Lhasa voor herhaling te zorgen van de lynchpartijen en brandstichtingen.

   [1] De brieven zijn ondermeer te vinden op de website van International Campaign for Tibet en op de persoonlijke website van de 14e dalai lama.

17:52 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rellen, china, democratie, geweld, tibet

09-01-09

Een brief van de 14e dalai lama aan "alle Tibetanen"

In die "boodschap" staan enkele straffe uitspraken.

(tekst te vinden op de persoonlijke website van de dalai lama, onder "news", 14 november 2008)

"Toen ik spirituele en politieke leider was in Tibet heb ik hard gewerkt om een democratie uit te bouwen in Tibet. Jammer genoeg waren wij niet in staat om dat te doen door de wrede repressie vanwege de Volksrepubliek China."

Dat is compleet het tegenovergestelde van wat gebeurde in de jaren vijftig. Het was de Chinese overheid die de Tibetaanse elite aanspoorde om enkele hervormingen door te voeren en ze zelfs niet oplegde. Het feodale systeem mocht bij overeenkomst veranderd worden door... de Tibetaanse elite zelf, zonder verplichting. Maar de toenmalige regering van de 14e dalai lama weigerde om stappen te zetten. "De dalai lama, hoewel hij de heerser was, bleef passief... was niet gemotiveerd om tussenbeide te komen."[1]

 

"De Tibetaanse gemeenschap in ballingschap beschikt nu over een waarachtige moderne democratische structuur, die moet dienen om straks Tibet een stevig en duurzaam bestuur te geven"

Eerst dit: hier zegt hij duidelijk - duidelijker dan in de "onderhandelingstekst" met Beijing - dat het zijn bedoeling is om in een toekomstig "autonoom" Tibet een ander systeem in te voeren dan wat de Chinese grondwet voorziet.

Maar vooral: dat systeem, voorzien in hun charter[2], is een halfklerikaal systeem zonder scheiding van kerk en staat, met de dalai lama als staatshoofd, die bovendien verregaande persoonlijke bevoegdheden behoudt, zoals het eigenhandig voorschrijven van wetten.[3] Ten slotte weten we ook dat de leidende organen van de "Tibetaanse regering in ballingschap" een flinke dosis leden van belangrijke adellijke families bevatten.[4]

 "Alle Tibetanen moeten achter de 'Central Tibetan Administration'[5] staan."

De CTA-mensen vormen geen wettige regering maar zijn ex-opstandelingen die gevlucht zijn. Eisen dat alle Tibetanen die als hun echte vertegenwoordigers erkennen is de opstand blijven prediken binnen Tibet.

"Mijn gematigde weg van 'autonomie' in plaats van 'onafhankelijkheid' heb ik van bij het begin van de jaren zeventig geformuleerd."

In 1987, in een belangrijke toespraak voor het Amerikaanse Congres heeft hij het nog over "onafhankelijkheid".[6]

 "Er zijn geen positieve tekenen noch veranderingen in Tibet."

Bijna alle kaders zijn Tibetanen. Maar vooral de leefomstandigheden zijn enorm verbeterd, ga maar kijken. Zou de levenskwaliteit voor hem "geen teken" zijn? De dalai lama is negen van zijn broers en zusters vergeten die als klein kind stierven.

 "In maart 2008 hebben Tibetanen heldhaftig hun leven geriskeerd op een vreedzame en wettelijke manier."

Terwijl alle Westerse getuigen en ook deels de media het brutaal gewelddadige van de incidenten beschreven en fotografeerden. Deze uitspraak lijkt op "klop er maar op los, ik praat jullie wel goed."[1] Zie hiervoor o.a. hoofdstuk 15 « Winds of Change » van « A History of Modern Tibet, the calm before the storm, 1951-1955", MC Goldstein, University of California, 2007, pag 399-421.

[2] 1991, www.tibet.com/govt/charter.html

[3] Ibidem.

[4] Zie daarvoor : « Democratie voor mijn familie », infortibet.

[5] CTA= "regering in ballingschap"

[6] Persoonlijke website van de dalai lama, « statements ».

08-01-09

nepdemocratie

Democratie voor mijn familie

 De 14e dalai lama verkondigt overal ter wereld dat zijn regering in ballingschap nu al democratisch is en daardoor een flinke voorsprong heeft op het Chinese regime. Een Australische journalist bekeek dit van dichterbij en zag vele familieleden van de 14e dalai lama op de hoogste posten gedurende de laatste decennia. Via eigen info kon ik er nog enkele aan toe voegen, in feite hebben al zijn broers en zusters hoge posten gekregen.

 (Michael Backman, 23/5/2007. "Australian financial review", bijgevuld met eigen info).

 In de hoogste kringen van de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland vinden we verschillende familieleden van de 14e dalai lama.

 * Thubten Norbu (Taktse rinpoche), geestelijke en oudste broer van de 14e dalai lama (overleden in 2008), was de vertegenwoordiger in de USA van de dalai lama (naast lang directeur van "Radio Free Asia").

* Een tweede oudere broer, Gyalo Thondup, is de machtigste man na de dalai lama. Hij was "eerste minister in ballingschap" (1991-1993) en minister van veiligheid (1993-1996). Is de CIA verbindingsman sinds 1951. (noot: de schoonvader van Gyalo Thondup is een gepensioneerde Guomindang generaal, Chu Shihkuei, die loyaal werd tegenover de communisten (Goldst 2, pag 42). Gyalo bezit privéresidenties o.a. in Delhi, Darjeeling, Colombo en Hongkong.

* een jongere zuster, Jetsun Pema: "minister van gezondheid" van 1990 tot 1993. Maar bijna haar gehele leven al verantwoordelijk voor het "Tibetan Children's Village", waarlangs heel wat giften uit het buitenland binnenstroomden. Zij was één van de medeoprichters van het "Tibetan Youth Congres, TYC", de radicaalste groep binnen de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland.

* haar man, Tempa Tsering, is sinds 2006 "minister van informatie en internationale relaties".

* de jongste broer van de 14e dalai lama, lama Ngari Rinpoche, werd de tweede voorzitter van het TYC. Hij was 5 jaar officier in de "Tibetaanse grenstroepen" in India (Special Foreign Forces) en werd nadien privésecretaris van de dalai lama.

* Zijn vrouw, Rinchen Khando Choegyal was "instructeur voor de vrouwelijke soldaten in de Special Foreign Forces", nadien voorzitster van de "Tibetan Women's Association" en vanaf 1993 "minister van onderwijs" voor 8 jaar, waarbij zij voornamelijk bepaalde welke Tibetaanse studenten met een beurs naar de USA mochten.

* Takla Phuntso Tashi, de man van een andere zus van de 14e dalai lama, Dolma Tsering, als hoofd van het "bureau voor internationale relaties" en als "minister van veiligheid" van de 5e kashag. Hun dochter zetelde in het parlement. Tsering Dolma stierf echter jong (1964).

* Kesang Yangkyi Takla, de tweede vrouw van Takla Phuntso Tashi, was hoofd van het "bureau voor internationale relaties" en vertegenwoordigster voor Noord-Europa. Sinds 2006 is zij "minister van gezondheid".

* een jongere broer van de 14e dalai lama, Lobsang Samden, was zijn hoofdsecretaris (jigyab khembo) van 1952 tot 1956. In ballingschap was hij lang "minister van gezondheid". Zijn vrouw diende bij hem als secretaresse en werd ook een tijd "minister van opvoeding".

 Alle macht aan de dalai lama

 In 1991 werd er een "charter voor de Tibetanen in ballingschap" opgesteld. Dat is nog van toepassing tot op heden. Daarin staat duidelijk dat de dalai lama meer te zeggen heeft dan onze koning. Hij is het staatshoofd (dat is hetzelfde), maar beschikt over bijzondere bevoegdheden: hij kan "ministers" afzetten, hij kan het "parlement" naar huis sturen, hij kan eigen wetten uitvaardigen, hij kan eigenzinnig mensen benoemen.[1] In november 2008 herbevestigde een congres van de Tibetaanse bannelingen de absolute macht van de dalai lama.[2]

Op religieus gebied vaardigde de 14e dalai lama op 6 juni 1996 een verbod uit op het vereren van de godheid Shugden.[3] Een religieuze culturele revolutie volgde, groepen beeldenstormers werden uitgestuurd naar alle tempels in India om het beeld van Shugden te vernietigen.

Een Tibetaanse ballingenkrant ("The independant") publiceerde eind 1995 een cartoon met als titel "de huidige toestand van de Tibetaanse democratie". Daarop was een gebouw te zien met drie pilaren: "wetgevend, juridisch en uitvoerend". De pilaar "wetgevend" steunde het dak, maar kwam niet tot aan de grond. De pilaar "juridisch" stond op de grond maar kwam niet tot aan het dak. Enkel de "uitvoerende" steunde het dak en stond op de grond. De commentaar was: "In de huidige Tibetaanse regering in ballingschap is er geen controlerend orgaan. Al het werk is enkel gericht op het voldoen van de wensen van de dalai lama. Wat is dat voor een democratie?"[4][1] www.tibet.com/govt/charter.html

[2] Zie website CTA (Central Tibetan Administration)

[3] Zie persoonlijke website van de dalai lama en ook een uitzending op France-Antenne2 van 9 oktober 2008.

[4] Agence de presse Xinhua, 29/12/2008

21:07 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ballingschap, shugden, tibet, democratie

15-12-08

de dalai lama in het Europees Parlement, 4 dec 2008

 

door Jean-Paul Desimpelaere

De toespraak ligt in dezelfde lijn als vele van zijn recente toespraken. Hij begint met: "Ik ben hier vooral voor de promotie van menselijke waarden, zoals hartelijkheid onder de mensen." Dat neemt dan één zin in beslag, waarop een klein uur politiek betoog volgt rond de kwestie Tibet. Ook daar zijn de grote lijnen dezelfde sinds jaren. Toch is het nuttig om enkele nieuwe klemtonen aan te halen.

  • Hij beschrijft de rellen van maart in Lhasa als "spontaan" en "dapper". Via toeristen van dat moment weten wij dat dit brandstichtingen en lynchpartijen waren.
  • Hij eist van China dat een "internationaal inspectieteam" toegelaten wordt in Tibet. Die eis wordt ook door de USA verwoordt.
  • "De Tibetanen leven in een constante sfeer van angst: ben ik de volgende om gearresteerd te worden?," zo verwoordt hij de stem van binnenin Tibet. Dit ergert mij het meest. Ik was in Tibet in oktober 2008. Die spanning is er totaal niet. Ik kon vrijuit praten met gewone stedelingen, intellectuelen, boeren: zij beschouwden de rellen als schadelijk voor Tibet, beter zoiets niet meer, zeggen zij! De stad Lhasa was in zijn gewone doen: winkels, pelgrims, toeristen.
  • "In ons Memorandum aan de Chinese overheid zeggen wij dat wij er niet op uit zijn om niet-Tibetanen uit Tibet weg te sturen. Ons punt is wel de massale invoer van Han Chinezen in bepaalde delen. Dat stelt de Tibetanen in de minderheid en bedreigt het ecologisch evenwicht." Zij zijn er "niet op uit", maar het zal wel moeten.
  • De verwijzingen naar andere etnische minderheden in China worden steeds talrijker. Zijn discours beperkt zich niet tot Tibet. Etnische minderheden op de uiteinden van China, niet in het binnenland want die interesseren hem niet. Die uiteinden zouden vroeg of laat ook wel onafhankelijk kunnen worden, als we die toespeling goed interpreteren. De 14e dalai lama verwijst naar "Oost-Turkestan" (Xinjiang), Binnen-Mongolië en Mandsjoerije. Hij voegt er aan toe dat in Binnen-Mongolië de autochtone bevolking voor 80% onder de voet gelopen is door de Han Chinezen. Moeten die laatste daar ook weg (18 miljoen)? Hij vermeldt ook niet sinds wanneer daar veel Han wonen, dat dateert niet van eergisteren.
  • "Mijn geloof in de Chinese leiders wordt zwakker en zwakker. Maar ik zie meer Chinese bewegingen van intellectuelen die mij steunen." Het gedroomde Tibet van de 14e dalai lama zal inderdaad nooit onafhankelijk worden als niet tegelijk binnen China zelf een soort "Oranje Revolutie" plaatsvindt. Hij feliciteerde het Europese Parlement voor het toekennen van de Sacharov prijs aan een Chinese dissident. Hij heeft het dus niet enkel over Tibet, maar over China zelf.
  • "Ik hoop het beste, maar ben op het slechtste voorbereid." Het zal wellicht niet altijd vreedzaam blijven.

Dat dit discours een staande ovatie van het Europees Parlement meebracht, gaat mijn begrip te boven. Europa staat daar te applaudisseren voor pure politieke fictie en propaganda, dat is gevaarlijk.

 

Nog een onooglijk detail: de Manchu's

In zijn toespraak zegt de 14e dalai lama op een bepaald moment: "Today, the language, script and culture of the Manchu people have been extinct." (Taal en cultuur van de Manchu's is uitgedoofd).

In de zin ervoor had hij het over: "(de Chinese overheid) veroorzaakt massale Han inwijking in Tibetaanse gebieden, die gradueel zal leiden tot het uitdoven van de aparte Tibetaanse identiteit en cultuur."

Een Europese toehoorder zal verrast denken: "Er was al een precedent! De Manchu's bestaan al niet meer en die waren zelfs een tijd keizer! Dat wisten we niet. Die cultuuruitroeiing moet dus inderdaad erg zijn in China." Normale reactie, want wie weet er hier bij ons echt iets over de Manchu's, laat staan over hun taal?

De dalai lama laat dus uitschijnen dat de Manchu taal verdween door massale Han instroom in hun gebied, op aansturen van de huidige communistische overheid. Dat is een zeer handige verdraaiing van de geschiedenis voor onze onwetende oren. Enige toelichting, zonder al te veel in details te treden, is nodig.

De Manchu's waren een ruitervolk in het uiterste noordoosten van China. Zij veroverden Beijing in 1644 - toen waren zij met ongeveer twee miljoen mensen -  en nemen er de keizerstroon over. Dat wordt de Qing dynastie. Zij leggen beslag op terreinen en boeren, zij richtten Han legers op onder hun bevel en brengen het totale Chinese keizerrijk opnieuw naar een maximale grootte, Tibet en Xinjiang in het verre westen inbegrepen. Maar wat gebeurt er met hun taal? Zij geven die een soort "plechtig administratief" statuut, terwijl zij tegelijk de Chinese taal omhelzen in literatuur, poëzie, kalligrafie, geschiedschrijving, wetenschappen en handel. Verschillende keizers van de Qing waren uitstekende poëten, in het Chinees. Grote werken verschenen tijdens de Qing dynastie. Echter de vervalperiode van de Qing (einde 19e eeuw, begin 20e) liet vrijwel niets overeind van de Manchu taal, daar waren zij zelf de oorzaak van. In 1911, bij de val van het keizerrijk was de Manchu taal in onbruik geraakt in hun eigen aristocratische rangen en van onderwijs 'aan hun volk, in hun taal' was geen sprake meer. De woelige jaren van de Eerste Chinese Republiek en nadien van de Tweede Wereldoorlog brachten daar geen verbetering in, de Manchu taal werd niet meer heropgedolven. Kortom, het Manchu schrift was verdwenen lang voor de Chinese Revolutie er aankwam. De beginjaren van de Volksrepubliek brachten andere problemen mee dan 'taal'. Het ging om de heropbouw van een gigantisch land dat op de grond lag. Momenteel, nu enige welstand in China bereikt is, is er weer tijd voor intellectuelen om het Manchu erfgoed op te vissen, wat ook gebeurt. Er zijn nog 2 miljoen stukken in het National Archief bewaard. Chinese taalkundigen en historici zijn een beweging gestart: "Red de Manchu taal". In 2006 werd voor het eerst opnieuw een school in het 'Manchu' geopend.

Dat is totaal iets anders dan laten uitschijnen dat de 'Chinese communisten moedwillig de Manchu taal tot uitsterven brachten', zoals de toespraak van de dalai lama in het Europees Parlement suggereert.

 

Dit "Manchu-verhaal" is niet het enige verhaal uit de Chinese geschiedenis dat de huidige dalai lama misbruikt in zijn kruistochtbetoog tegen het huidige bewind in China. Maar het is wel een nieuw verhaal, en goed gevonden voor onze oren.

 

In een toespraak in Polen, enkele dagen later, riep hij de aanwezige wereldleiders op om China in het "democratische kamp" te brengen. "We must do that", was het begin van de zin van de 14e dalai lama. Op zijn website beschrijft de 14e dalai lama Walesa als "The Polish anti-communist icon".

 

19:03 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, dalai lama, manchu, europa, taal, china

24-11-08

De 14e dalai lama mikt op de Koreaanse boeddhisten

Die zijn talrijk en hebben een traditie van "protest" (brengen bv 30.000 mensen samen in een meeting tegen bepaalde wetgevingen in Korea in verband met religies). De Koreaanse boeddhisten onderhouden sinds 1995 goede betrekkingen met de Chinese boeddhisten. De 14e dalai lama van zijn kant geraakt maar niet binnen in Korea, dat hem tot driemaal toe een visum weigerde (2000, 2001 en 2007. The Korea Times, 11-02-2007). Hij geeft echter niet op: begin augustus 2008 zat hij een vormingssessie voor in Dharamsala voor 300 Koreanen, 2000 Tibetanen en 1400 toeristen. De vorming werd simultaan vertaald via de radio in het Koreaans, Engels, Japans en Chinees (website dalai lama). Zo te zien beschikt die instelling toch over flinke financiële middelen, wellicht de best gevulde kas van alle mogelijke nationalistische oppositiegroepen ter wereld, die hun "land" vanuit het buitenland bewerken. Dat het de 14e dalai lama menens is met Korea blijkt ook uit het feit dat de jonge 17e karmapa (*) - sinds 2000 uit Tibet weggevlucht en onder de hoede geplaatst van de 14e dalai lama - les krijgt in verschillende talen, waaronder het Koreaans. De 17e karmapa wordt getipt als mogelijke 'regent' in ballingschap na de dood van de 14e dalai lama. "Zijn taalvaardigheid moet hem voorbereiden op internationale tournees," zeggen Tibetaanse hoge lama's in India (Time, 23-11-08). Dit laatste wijst er dan ook op dat de Tibetaanse leiders in het buitenland de internationale kruistocht tegen China willen voortzetten en zelf niet geloven in hun "gematigde voorstellen van autonomie".

(*) hoogste lama van de karma-kagyu school van het Tibetaanse boeddhisme. Waren (gewelddadige) rivalen van de gelugpa school van de dalai lamas in de 17e eeuw. Er zijn twee "17e karmapas" in omloop in India, de ene is een rivaalreïncarnatie van de andere, maar de 14e dalai lama verleent zijn hoofdsteun aan de gevluchte uit Tibet, de andere werd in India zelf gevonden, door andere lamas.  

11:46 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, dalai lama, korea, boeddhisme, karmapa

15-11-08

De volgende dalai lama

De Chinese regering wenst dat de huidige 14e dalai lama "iets goeds moet doen voor het Tibetaanse volk voor hij sterft". Het is Zhu Weiqun, viceminister bij het UFWD (United Front Work Department), die het zei op een persconferentie in Beijing (11/11/08, Xinhua). "Wij zouden niet graag hebben dat hij een eerloze faam nalaat in de geschiedenis." Een CNN-reporter vroeg Zhu wat hij dacht over de dreiging van gewelddadige acties na het overlijden van de huidige dalai lama. Zhu antwoordde dat hij denkt dat de meerderheid van de Tibetanen in het buitenland gewelddadige acties tegen China zal afkeuren. "Sommigen praten over geweld. Ik denk dat zij hoger schieten dan ze kunnen, maar tegelijk herinneren zij ons natuurlijk dat de mogelijkheid bestaat." Zhu zei ook nog dat alle dalai lama's de bevestiging van hun titel kregen van de centrale Chinese regering en dat hij hoopt dat de huidige dalai lama deze 450 jaar oude regel niet zal schaden.

Zij weten zeer goed dat de huidige 14e dalai lama een opvolger wil die zijn "onafhankelijkheidsstrijd" voortzet, liefst geen kind. De Chinese regering laat de deur open in geval hij daarvan afstapt. Doet hij het niet dan zullen de boeddhistische bonzen in Tibet verzameld worden om er een nieuwe te zoeken in Tibet zelf, een kind.

18:20 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, dalai lama, reincarnatie, china

"Mijn middenweg heeft gefaald"

Tijdens zijn bezoek aan Japan begin november 2008, zei de 14e dalai lama op een persconferentie (geciteerd via AFP in "Le Soir" van 4 november) dat zijn vraag naar "meer autonomie" voor Tibet in plaats van "onafhankelijkheid" gefaald heeft. "Mijn vertrouwen in de Chinese regering is steeds kleiner geworden, de repressie in Tibet verhoogt en ik kan niet zeggen dat alles goed gaat. Ik moet toegeven dat we mislukten. Ons plan om veranderingen teweeg te brengen faalde, terwijl op hetzelfde moment de kritiek binnen de Tibetaanse gemeenschap (in ballingschap, nvred) toeneemt." Hij riep de Tibetanen op om "alle opties open te houden". "Alle opties", betekent dat ook "niet vreedzaam ijveren voor onafhankelijkheid"? Daar gaan veel stemmen voor op binnen de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland, dat bedoelt de 14e dalai lama met de "kritiek". En die 'stemmen' zullen dat niet luid verkondigen zonder hun broodheren, voornamelijk de USA, geraadpleegd te hebben. De Chinese regering is bijzonder kwaad dat de 14e dalai lama zich niet openlijk distantieert van de roep naar geweld binnen de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland. Zij noemen dat "woordbreuk", gezien tijdens de onderhandelingen in juli de twee vertegenwoordigers van de 14e dalai lama gezegd hadden dat ze geen probleem hadden met "het uitsluiten van geweld en het niet streven naar onafhankelijkheid" (Xinhua, 11 nov).

In elk geval, de toon is gezet voor de bijeenkomst van 580 afgevaardigden van de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland, nu in "volksraadpleging" bijeen in Dharamsala in India, van 17 tot 22 november 2008. De hoogste leider, de 14e dalai lama in persoon, van wie een grote foto midden op de sprekerstribune staat, zei: "Mijn middenweg heeft gefaald." Dat zeiden vele Tibetaanse bannelingen de laatste  jaren al, maar nu krijgt die stelling de absolute zegen. Het is ook de eerste maal dat er een bijeenkomst van die omvang georganiseerd wordt in Dharamsala en met een bijzondere echo in de internationale media. Dit  grote en redelijk open "plebisciet" zou niet plaatsvinden, indien de komende strategie werkelijk "onbepaald" zou zijn en indien er geen steun in de rug zou gegeven zijn van 'internationale' strategen. "De situatie in Tibet verergert en is onhoudbaar," zegt de eerste minister en lama Samdhong Rinpoche van de "regering in ballingschap" in zijn openingsrede. De uitkomst lijkt me voorspelbaar: De "regering in ballingschap" zal een openlijk 'mandaat' krijgen van hun gemeenschap in het buitenland om zich harder op te stellen tegenover de Chinese regering. De "verregaande autonomie" zal opnieuw duidelijker "echte onafhankelijkheid" worden. Begin november overhandigden de twee vertegenwoordigers van de dalai lama een "memorandum" aan de Chinese overheid, met concrete voorstellen over hoe zij de "autonomie" in de praktijk zien. Enkele gekende stellingen staan erin verwoord: het creëren van één enkele administratieve eenheid "Groot Tibet", eentalig Tibetaans, kindmonniken opnieuw toelaten, geen bestuurscontrole op kloosters en reïncarnaties, boeddhistische psychologie, metafysiek en kosmologie als wetenschappelijke cursussen erkennen, Tibet als natuurreservaat reorganiseren op basis van de oude traditionele leefwijze, alle landeigendom in handen van Tibetanen, Tibet in zelfbeheer zonder subsidies van de centrale staat, een onafhankelijk politieapparaat in Tibetaanse handen, afzonderlijke wetgeving, immigratiestop voor niet-Tibetanen en repatriëring van vele recent ingeweken Han en andere nationaliteiten, een bureau voor internationale betrekkingen ivm "cultuur, kunst, onderwijs,wetenschap, gezondheid,sport, godsdienst, ecologie, economie, en zo verder..., met een eigen vertegenwoordiging in de internationale organen daaromtrent".  

Er zijn ook bekende stellingen van de 14e dalai lama en zijn "regering in ballingschap" niet in genoemd: het Chinese leger buiten uit "Groot-Tibet", instellen van een meerpartijenstelsel, repatriëren van Tibetaanse bannelingen in kaderfuncties, een eigen grondwet gebaseerd op het boeddhisme. ("The Offical Website of the Central Tibetan Administration" of "regering in ballingschap")

De "volksvergadering" zal waarschijnlijk een soort ultimatum stellen aan de Chinese regering: "Indien er geen positieve reactie komt op onze voorstellen binnen de x maand, dan stappen wij af van onze gematigde eis voor autonomie".

12-11-08

de maag van de dalai lama

Zhang Yongpan is een onderzoeker verbonden aan de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Ik had hem als medeonderzoeker in Qinghai in 2007. Een sympathieke jongeling. Maar alles passeert via zijn maag. Illustratie: "KFC wil een restaurant openen in Lhasa en de dalai lama is er tegen om ecologische redenen." (zijn zeggen). "De dalai lama met zijn maagproblemen zal zijn mening over reïncarnatie nu wel aanpassen."

Zijn maag is niet beslissend. Eerder zijn oren: naar wie zal hij luisteren, naar zijn Amerikaanse sponsors of naar het Tibetaanse volk.

Tijdens het internationaal seminarie van tibetologen in Beijing in oktober 2008 ging een prof zover zeggende dat de keuze van Tenzin Gyatso als huidige dalai lama indertijd gemanipuleerd was door de regent Reting en dat de Chinese overheid nu gemakkelijk kan zeggen dat hij een valse is.

Een andere prof zei dat de 14e dalai lama op basis van zijn antipatriottisme alleen al kan afgezet worden, net als dat tijdelijk het geval was voor de 13e dalai lama.

Een Indische tibetoloog denkt dat de 17e karmapa de toekomstige regeringsleider van de Tibetanen in ballingschap wordt. Die bracht zonet zijn eerste bezoek aan de USA.

De meerderheid van de aanwezigen denkt dat er twee dalai lama's zullen zijn. China is er op voorbereid en lijkt zich weinig aan te trekken hoe die 'buitenlandse' dalai lama er zal uitzien, die volgens hen toch niet populair zal zijn in Tibet.  

20:43 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dalai lama, tibet, reincarnatie

16-09-08

besprekingen tussen China en de dalai lama

In mei en juli 2008 vonden ontmoetingen plaats tussen de Chinese regering en vertegenwoordigers van de "regering in ballingschap" van de 14e dalai lama. Weinig kwam naar buiten via verklaringen achteraf. De gesprekken worden dit najaar verdergezet. De basis van de discussie is dat de Tibetaanse bannelingen 1/4e van het Chinese grondgebied opeisen als "Tibetaanse zone", een zone van "vrede", waar het Chinese leger zich moet uit terugtrekken en daarin moet een autonomie komen met een eigen wetgeving en een zelfstandig parlement. De Tibetaanse bannelingen vroegen ook om alle gevangenen van de rellen van maart 2008 vrij te laten, de repressie te stoppen en ongehinderde vrije toegang tot het gebied te geven voor buitenlandse bezoekers en journalisten. De Chinese regeringsvertegenwoordigers eisten dat de Tibetaanse organisaties in het buitenland geen steun zouden verlenen aan geweld en geen steun zouden verlenen aan het "Tibet Youth Congress" (TYC), dat zij verdenken van terroristische bedoelingen. Of minstens dat de kringen rond de 14e dalai lama het TYC daarop zouden controleren. En tenslotte het cruciaal punt: "geen steun aan voorstellen of activiteiten om Tibet onafhankelijk te verklaren". De belangrijkste struikelblok blijft: één vierde van het Chinese grondgebied "apart" verklaren, een statuut geven zoals Hongkong er een heeft, wat de Tibetaanse bannelingen nastreven.

21:25 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, china, autonomie, onderhandelingen, groot tibet

24-01-08

geen haat

De huidige dalai lama zegt steeds dat hij geen haat draagt, typisch kenmerk van het boeddhisme.

Uit het interview, dat hij toestond aan "Le Nouvel Observateur" van 17 januari 2007, zetten we een aantal van zijn stellingen op een rijtje.

* in mijn tijd waren er enkele tientallen gevangenissen met elk 20 à 40 personen. Nu zijn duizenden gevangenissen in Tibet.

* in mijn tijd waren er een aantal geprivilegieerden, maar nu is het gehele Tibetaanse volk onderworpen aan de Chinese meesters.

* natuurlijk zijn er Tibetaanse functionarissen die goed betaald meewerken met de Chinezen.

* Er grijpt een culturele genocide plaats door de demografische Chinese agressie. In elke stad zijn er nu "Chinatowns".

* de Chinezen hebben geen moraal meer, zij verzaakten aan het boeddhisme en aan Confucius.

* de Chinezen voeren kinderarbeid in.

* de kloof tussen rijk en arm groeit. Ik ben meer marxist dan de Chinezen.

* ik wil op het Tian an Men plein een boeddhistisch zuiveringsritueel uitvoeren ter nagedachtenis van de slachtoffers.

* ik word ten onrechte door de Chinezen beschuldigd van separatisme.

* ik wil onderhandelen, maar de Chinezen willen niet, zij beschouwen mij als een halve duivel.

* de repressie in Tibet door de Chinezen is doelbewust.

* het actuele Chinese regime is radicaal materialistisch en communistisch. Dat is belachelijk.

Indien het geen "haat" is, dan is het minstens "politiek". Wij zouden voor minder de paus wandelen sturen (de huidige kan nog wandelen).

21:01 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, dalai lama, china, boeddhisme