23-11-09

De les uit de rellen van maart 2008

De Chinese centrale overheid en de Tibetaanse lokale autoriteiten hebben voor zichzelf een belangrijke les getrokken uit de rellen van maart 2008. Het internationale stoken rond ‘onafhankelijkheid voor Tibet’ blijft het hoofdprobleem natuurlijk. China wil zich niet laten opsplitsen ter wille van de ‘vrije markt’ van de andere groten der aarde, die niet aarzelen het nationalisme te gebruiken om concurrenten te verzwakken. Voor China blijft het verzet daartegen de belangrijkste prioriteit. Ondertussen kijken zij ook in eigen keuken. Wat kan verbeterd worden in Tibet? Of waar is er een zwak punt? De regio telt een half miljoen mensen ‘op overschot’ als arbeidskracht. Dat is bijna één vijfde van de bevolking. Niet dat die mensen niets te doen hebben, maar zij hebben te weinig te doen. Bovendien zijn ze laaggeschoold of ongeschoold, mensen overtollig in de landbouw of de veeteelt. De Tibetanen hebben gemiddeld slechts een scholingsduur van 6 jaar tegenover 8,5 jaar als nationaal Chinees gemiddelde.

In versneld tempo gaat de overheid daar nu tegenaan. Vorming, instructie wordt voor honderd, tweehonderdduizend mensen georganiseerd in domeinen zoals elektriciteit, constructie, groenteteelt, toerisme en artisanale productie. Nieuwe programma’s zijn gestart voor hogere gediplomeerden of technici. Elk jaar, van 2009 tot 2013, zullen 120 Tibetaanse gediplomeerden één jaar specialisatie kunnen volgen in het binnenland van China. Daarvoor zijn nu nieuwe beurzen voorzien, goedgekeurd door de Staatsraad, het ministerkabinet van China. Het gaat om gespecialiseerde opleidingen voor onderwijs, gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek en economie. Daarnaast is er een oproep vanwege de Chinese Communistische Partij om vanuit het ganse land scholen in Tibet te sponsoren. Dit leverde ondermeer op dat de Tibetaanse lagere en middelbare scholen 3.000 computers toegestuurd kregen, waarmee Tibet nu over meer computers in het onderwijs beschikt dan België: ongeveer één per tien leerlingen.

tibet 05 (54)

 

echt een "toevallig schooltje", niet geprogrammeerd, onderweg tussen Lhasa en Qamdo.

21:50 Gepost door infortibet in onderwijs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, arbeidskrachten