25-03-09

een gereïncarneerde lama schrijft

“De wording van de religieuze en wereldlijke macht in Tibet”, van Dungkar Lobzang Trinle

Het zijn niet enkel politici of historici die de evolutie van Tibet ontleden. Zo is er Dungkar Lobzang, een gereïncarneerde hoge lama, die een boekje schreef. Dungkar Lobzang is geboren in 1927 en werd op vijfjarige leeftijd erkend als de reïncarnatie van de hoge lama van het Dungkar klooster in de omgeving van de stad Nyingchi in Tibet. Zijn studie in het Sera klooster van Lhasa gaf hem de hoogste titel (‘geshe’) in de boeddhismewetenschappen. Hij legde zich toe op historische annalen van Tibet en publiceerde tal van werken in het Tibetaans. Een beknopt boekje van zijn hand werd in het Engels gepubliceerd, daar verwijst de titel boven naar. Uitgeverij: Foreign Languages Press, Beijing, 1991. Alles wat in Beijing gepubliceerd wordt moet niet per definitie verdacht zijn, die man schrijft gewoon zijn kennis neer. En hij doet dat inderdaad op een manier die de band tussen religieuze macht en politieke macht niet wil wegmoffelen. Tibet was zoals elke andere streek in de wereld het toneel van machtstrijd, periodes van bloei, burgeroorlogen en inmengingen van buitenuit. Het boekje behandelt de periode van bij het begin van onze tijdrekening tot in 1951.

dungkar lobzang