28-02-09

Het Narthang klooster in Tibet

Dit kleine klooster bevindt zich in de nabijheid van het gelijknamige dorp ten westen van Xigaze. Het werd in 1153 gesticht door een lama van de kadampa school.[1] Het klooster werd in de 18e eeuw een belangrijk centrum voor het drukken – met ingekerfde houten blokken - van sutra’s. Enkele duizenden van die blokken liggen er nog opgestapeld, een ander deel ging verloren tijdens de Culturele Revolutie. Zo ook een groot deel van de gebouwen, slechts enkele hoofdgebouwen blijven over, veel werd gesloopt. Van de 18 stupa’s verspreid over het terrein kan je nog scherven bij hopen oprapen. Door toedoen van de 10e panchen lama werd het klooster in een minivorm opnieuw tot leven gewekt. Een vijftigtal monniken houdt de kadampa traditie nu nog in eer. De foto van de vorige abt, begin 20e eeuw en in Westerse kledij, prijkt er in één van de zaaltjes. Zijn slaapkamer staat open voor bezoek en centen. Dawa zegt me dat vrijwel alle kloosters en tempels in Tibet opnieuw functioneren, zij het dikwijls in gereduceerde vorm. Hier werd in 2000 één stupa nieuw heropgericht. Wij waren de enige bezoekers op dat moment. Toch lagen de gebedszalen vol met bankbriefjes, soms grote. In twee zaaltjes waren twee monniken bezig met het verzamelen en tellen van de talrijke geldelijke giften. De kloosters zijn geen machtscentrum meer zoals vroeger, maar toch een soort schaduwministerie van financiën.

Per zaal gaf één monnik – het waren jonge dertigers – ons uitleg, sereen en uitgebreid. Het was geen toeristische taal, zij communiceerden hun geloof. Dit deed me denken aan een Frans-Chinese dame, die een boek schreef over het leven van de dalai lama’s en in een interview in Parijs ooit zei dat de “echte geest van het boeddhisme dood is in Tibet”. Geen sprake van, volgens mij. Vraag het maar aan de mensen ginder. Natuurlijk is er veel bijgeloof in Tibet, toch wat wij als bijgeloof bestempelen. Maar dat is er ginds sinds het ontstaan van het boeddhisme daar, het is enkel recent in Europa dat sommigen het Tibetaanse boeddhisme wat willen “afstoffen”. In verband met het Narthang klooster kan ik de ontstaanslegende meegeven. Alles begon met Atisha. Op zijn doortocht vanuit het kleine koninkrijk Guge (nabij de Kailash berg in West-Tibet) naar Lhasa, houdt hij halt in Narthang, niet bepaald aantrekkelijk als plaats, maar er wonen een aantal mensen. Achter het dorp ziet hij een groot stuk braakland, richting berghellingen, en zendt er een knecht naar toe. Die komt terug met de melding dat hij er niets zag buiten 16 bijen in lage struikjes. Atisha zegt: “Dat moeten de 16 arrhats[2] zijn!” en beslist om er een tempel te laten bouwen. Veel later is het de 1e dalai lama, die er zijn intrek neemt terwijl hij het hoofdkloosters van Xigaze laat bouwen. Er ligt nog een plankje met de mantra “um mani padme hum” van zijn handschrift.

In een van de tempelzaaltjes hangt een afgedekte kruik met water. Een bijzonder verhaal. Jaarlijks wordt die met vers water gevuld in april. Als het volgende jaar in april het water lager staat, dan voorspelt dit droogte en dus slechte oogst. Staat het iets hoger, dan zijn de vooruitzichten prima. Stinkt het, dan is er onheil op komst. De mensen van het dorp komen in april van het oude water drinken, als zegen voor het komende graanseizoen. Dawa, reisgezel en tolk en diepgelovig, neemt dit zeer ernstig.

Achter neerhangende doekjes zijn er schilderijen met macabere en tantristische afbeeldingen. Enkele ervan tonen het onthoofden en verpletteren van de vijanden van het boeddhisme.

narthang bib


[1] Volgelingen van de Indiase guru Atisha. De kadampa school ging later over in de gelugpa (gele mutsen) school, waartoe de dalai lama’s behoren.

[2] Arrhats : grands sages, dignitaires bouddhistes

19:37 Gepost door infortibet in religie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, kloosters, culturele revolutie

09-02-09

van de "Volkscommunes" naar een semi-individuele landbouw

In 1982 werd het communesysteem afgeschaft in China. Wat was het communesysteem in Tibet? De inwoners van een dorp werkten samen voor alle landbouwtaken op het totaal van de akkers van het dorp. Iedereen kreeg een klein salaris ongeveer naargelang het aantal uren werk en de moeilijkheidsgraad van de taak. De overtollige landbouwopbrengst van het dorp werd aan het kanton doorgegeven zonder veel geldelijke boekhouding. Er waren streefcijfers voor de tonnage en het soort producten. Dit was een overgesocialiseerd systeem, waar de landbouwtechnieken van die tijd niet rijp voor waren en dus ook de mensen niet. Individuele manoeuvreerruimte zat er niet in. Toch moet gezegd worden dat in die periode de landbouwproductie in Tibet er flink op vooruitging: meer graan en verdubbelde veestapel.[1] Het rantsoen van de mensen verhoogde maar structureel veranderde er niets: men produceerde iets meer en men at iets meer, het bleef een overlevingseconomie. De "collectieve" werken gaven resultaat op gebied van irrigatie en wegenbouw. Wegen aanleggen in Tibet is vooral een kwestie van bruggen bouwen. Anders spoelt de weg in de natte zomermaanden weg. Tijdens de periode van de Culturele Revolutie werden 90 bruggen gebouwd en geen kleintjes, minimum 60m spanwijdte.[2] Sommigen zullen zeggen: dat is met de stenen van de afgebroken tempels. Wel neen, zo stom is het dan ook weer niet, tempels waren niet van beton. Nu in 2008 zijn ongeveer 3/4e van de dorpen per wagen bereikbaar. Het plan is om tegen 2010 naar elk dorp een weg te hebben.

Andere positieve realisaties van die periode waren het vaccineren van de bevolking, ondermeer tegen de pokken, die regelmatig voor uitdunning van de bevolking zorgden in het verleden, naast het drastisch herleiden van de kindersterfte – één kind op twee stierf voor zijn vijfde in het oude systeem – en een flinke uitbreiding van het basisonderwijs.[3]  De nefaste gevolgen van de Culturele Revolutie zijn beter gekend: cultuur, godsdienst en taal kregen het zwaar te verduren.

In 1982 werd de grond verdeeld onder de families, met als hoofdcriterium de grootte van de familie. De lappen grond gingen van 1/4e hectare tot 2 hectare per gezin, weinig dus, want meer was er niet. De totale oppervlakte van de akkers was tijdens de jaren ’60-’70 ongeveer verdubbeld, tot 228.000 hectare, maar de bevolking groeide bijna in dezelfde mate. De oppervlakte van de landbouwgronden bleef na 1980 nagenoeg dezelfde en tegelijk bleef de bevolking stijgen, met als gevolg dat de gemiddelde landbouwoppervlakte per familie met bijna de helft daalde tot 1/2e hectare.[4] Gelukkig verbeterden de technieken en is tweederde van de velden nu voorzien van een irrigatiesysteem (ook vooral daterend uit de jaren ’60-’70), wat de opbrengsten per hectare deed stijgen om gelijke tred te houden met de bevolkingsaangroei. Tibet is zelfvoorzienend in granen, vlees, melk, kaas en boter, maar nog niet in groenten. Er zijn dubbel zoveel yaks en koeien als mensen en zes maal meer schapen en geiten. Dit is teveel aan het worden voor het weinige gras dat op die uitgestrekte hooglanden groeit.

Niet alle plattelandsactiviteit is superindividueel geworden. Enkele gewoontes van de vroegere communestructuur zijn blijven hangen of gewoon een aantal zaken die al tevoren zo waren. Zo wordt het zaaigoed gemeenschappelijk aangekocht. Het transport van de oogst voor verkoop gebeurt eveneens in groep. Wanneer een familie in de nood zit om op tijd de oogst binnen te halen, bijvoorbeeld door ziekte, dan komen andere families van het dorp ter hulp. Het te grazen leiden van de dieren is gezamenlijk, enkele personen van het dorp zetten zich daarvoor in. In sommige dorpen wordt zelfs het grasland collectief beheerd: er is een roterend gebruik ervan voor de kuddes van de families en het bijzaaien van gras gebeurt gezamenlijk. De taken voor het onderhoud van de irrigatiekanaaltjes worden verdeeld door de dorpschef. Na de oogst en net voor de vorstperiode begin november worden de velden nog eens geïrrigeerd om ze te “bevriezen” tot in de lente, waardoor ze vochtig genoeg blijven om het kiemen te bevorderen.[1] Tibet Statisticalo Yearbook 2008

[2] CTIC (China Tibet Information Center), Beijing, juni 2005.

[3] Zie daarvoor « Education in Tibet, policy and practice since 1950 » van Catriona Bass, gemeenschappelijke uitgave van het Tibet Information Network (pro dalai lama) in Londen en Zed Books in 1998.  

[4] Tibet Statistical Yearbook 2008.

oogst

De oogst wordt per dorp verzameld voor de verkoop ervan (eigen foto)

17:34 Gepost door infortibet in landbouw | Permalink | Commentaren (0) | Tags: culturele revolutie, china, communes, landhervorming, tibet

13-05-07

Een oud tempeltje

Niet ver van Deqen in het noordwesten van Tibet stoppen we in een dorp. De kleine oude tempel staat er nog steeds en is niet vernietigd tijdens de Culturele Revolutie. Het is een bedrieglijke overdrijving dat “minder dan tien tempels of kloosters overbleven” na de Culturele Revolutie, zoals de onafhankelijkheidstrijders nu zeggen. De tempel behoort tot de Nyingma school. Voor hen was het celibaat niet van toepassing. De man – monnik – die ons ontving was getrouwd en landbouwer zoals de rest van het dorp. In de tempel is er een goed gevulde oude bibliotheek en een reeks beelden met goden gekoppeld aan een godin.

authentiek
IMG_1533

 

tantrisme

18-01-07

verwoeste kloosters

Alle vernielingen zijn niet enkel aan de Chinese Culturele Revolutie toe te schrijven, wel een belangrijk deel. Een pelgrimshandboek, samengesteld door een aanhanger van de dalai lama, heeft in de bijlage voor “handig gebruik ter plaatse” volgende vragen over tempels en klooster naar het Tibetaans vertaald: “Welk deel van het gebouw is oud? Werd alles vernield of slechts een deel? Wie vernielde in welke periode: de Mongolen, de Dzoungaren, de Gurkhas, de Chinezen of de Manchu’s? Waren er gevechten? Waarom werd het niet volledig vernield? Wie was de opperlama in die tijd?” (Victor Chan, Moon Publications, 1994, USA). Terwijl een vooringenomen westerse bezoeker bij het zien van eender welke ruïne er het vlagje van de Culturele Revolutie opplant. De verspreiders van deze algemeen geldende theorie geven eigenlijk aan hun nauwste volgelingen genuanceerdere vragen mee! De helft van het aantal tempels en kloosters werd in de woelige jaren van de Culturele Revolutie wel afgebroken of minstens beschadigd. Het belangrijke Ganden klooster bij Lhasa werd volledig vernield. Niet tijdens de Culturele Revolutie maar in 1959, toen 63 van de 80 hoge lama’s en ongeveer drie vierde van de 4000 monikken van dat klooster zich aansloten bij de gewapende opstand.

Nu zijn er opnieuw ongeveer 3.000 kloosters actief. Dat is nog driemaal meer dan het aantal kerken in Vlaanderen, dat ongeveer dezelfde bevolking telt als het totaal aantal Tibetanen. Voor 1959 waren er 110.000 monniken in Tibet zelf, wat 20 % van de mannelijke bevolking betekende. Dit is teruggevallen op 46.000. Een eerste belangrijke reden vinden we in 1959 zelf, toen het lijfeigenschap afgeschaft werd samen met de verplichting om per grote familie één monnik te leveren. De mensen hadden uitzicht op betaald werk en op rendabel boeren. Minder jongens uit de lagere klassen werden als mogelijke ontsnappingsroute uit de armoede naar het klooster gestuurd. Tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) werden alle monniken het veld op gestuurd. Sommigen kwamen nadien terug en nieuwe jongeren boden zich aan vanaf het einde van de jaren zeventig. Het aantal monniken ligt nu op 4 % van de mannelijke bevolking. “Een redelijker aantal,” zeggen de overheden, “ruimschoots genoeg om alle religieuze activiteiten te verzorgen”. Cijfers van de regeringskringen van de 14e dalai lama zijn ongeloofwaardig wanneer die 600.000 religieuzen in 1959 als feit vernoemen. Dit zou neerkomen op één man op twee in het klooster, devotie ten top. Zij voeren aan dat er ook veel nonnen waren, maar alle historische documenten minimaliseren dit aantal. In andere teksten zeggen zij trouwens zelf: één man op vijf was monnik en dat benadert de Chinese cijfers.

ganden

ganden klooster nabij Lhasa

 

zonnenirvana

nirvanaenergie in het klooster