04-04-10

Verkiezingen in Tibet

In 2007 waren er verkiezingen in Tibet voor de afgevaardigden van de lokale ‘volkscongressen’, zoals men dat ginder noemt. Deelname aan de verkiezingen: 96%, volgens de autoriteiten. Het gaat over de verkiezing van dorpsraden, leden voor de departementsraden en voor het regionale parlement. In het totaal zijn er 34.000 verkozen afgevaardigden. Dat is een hoog aantal in verhouding tot de bevolking (3 miljoen) en verklaart zich door het weinig bevolkt zijn van de dorpen. Zelfs een onooglijk klein dorp kiest een aantal vertegenwoordigers. In vergelijking met Europa zijn er meer mensen ‘verkozen’ per aantal inwoners om de lokale zaken te regelen. Daar zit een voordeel in, namelijk dat die mensen dichter bij hun lokale gemeenschap staan. Van die 34.000 mandatarissen zijn 94% Tibetaan, Hui, Lhoba of Memba, dus weinig Han Chinezen. Wie durft nog te verklaren dat Tibet door Han Chinezen bestuurd wordt? Natuurlijk is er overleg met de centrale Chinese staat. Honderden lokale wetten krijgen kracht na instemming van nationaal.

Bron: Quishi, oct 2009

20:52 Gepost door infortibet in autonomie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: democratie, tibet

07-03-09

De nieuwjaarsbrieven van de 14e dalai lama

Op 25 januari 2009 schreef de 14e dalai lama een nieuwjaarsboodschap aan “alle Chinezen”, naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar. Op 24 februari schreef hij er een voor “alle Tibetanen”, naar aanleiding van het Tibetaanse Nieuwjaar.[1]

De brieven bevatten geen religieuze boodschap, ook geen filosofische en hebben het niet over hoogstaande spiritualiteit. Het zijn gewoon politieke manifesten, van het begin tot het einde. Geef toe: wij zouden toch een politieke kardinaalsbrief terug naar afzender sturen? Enkele dingen uit de inhoud ter verduidelijking, waarbij diplomatieke taalfinesses ons verplichten om een beetje tussen de regels te lezen. Zo begint zijn nieuwjaarsbrief aan “alle Chinezen” niet met ‘waarde landgenoten’, maar met “onze broers en zusters”, want voor hem is China een ‘ander land’, terwijl hij het in zijn nieuwjaarsbrief aan de Tibetanen over “wij, de Tibetanen” heeft. Nog zo’n ‘diplomatieke taalfinesse’: in zijn brief aan “alle Chinezen” groet hij eerst de Chinezen in het buitenland en dan de Chinezen “in het binnenland”. Waarom? Hier moeten we tussen de regels lezen. De Chinezen ‘in het buitenland’ zijn ‘vrij’ volgens hem, hij heeft er ook vele vrienden, de dissidenten, terwijl de Chinezen ‘in het binnenland’ niet ‘vrij’ zijn. Er is een alliantie tussen de Tibetaanse ex-elite in het buitenland en een resem Chinezen, die in het verleden het socialistisch politiek-economisch systeem in China aanvochten en nu in het buitenland leven. De 14e dalai lama zegt het ook in zijn nieuwjaarsbrief aan “alle Chinezen”, dat die in het “binnenland geen vrijheid van bewustzijn hebben en niet weten wat er in de wereld gebeurt omdat ze BBC en CNN niet kunnen bekijken”. “Ik ben daar ontzaglijk over ontgoocheld,” zo schrijft hij. In zijn brief steunt hij de “opposanten” in China, die “ijveren voor vrijheid, democratie, gerechtigheid, gelijkheid en mensenrechten”. Dat liedje begint ons te vervelen, niet? “Op die mensen kunnen we trots zijn,” zo besluit hij zijn nieuwjaarsbrief. Vertaald wil dit laatste zinnetje zeggen dat hij niet “trots” is op de honderden miljoenen Chinezen die wel hun politiek-economisch systeem verdedigen. Het is dus geen brief aan “alle Chinezen”, slechts een brief aan ‘enkele Chinezen’.

Maar dan de brief aan ‘zijn’ Tibetanen. Vooreerst hemelt hij de onlusten in Lhasa van 14 maart 2008 op als een “heldhaftig verzet”, terwijl we weten, via getuigenissen van toeristen, dat het ging om lynchpartijen en brandstichtingen door enkele bendes Tibetanen. “Ik heb een enorme bewondering voor het enthousiasme, de vastberadenheid en de zelfopoffering van de Tibetanen in Tibet,” is zijn ‘heilige’ aanmoediging. “Maar,” zegt hij “het is moeilijk om ons doel te bereiken door levens op te offeren.” Hij zegt dus niet dat het ‘onmogelijk’ is of ‘uit te sluiten’, neen, enkel "moeilijk", waarbij hij zich wellicht herinnert dat zijn guerrillatroepen in de periode 1956-1974 faalden. In verband met de onlusten in maart 2008 spreekt hij van “honderden doden onder de Tibetanen en duizenden gevangenen en gefolterden”, zonder dat zijn ‘administratie’ duidelijke aanwijzingen kon aanbrengen. De Tibetaanse lokale regering in Lhasa gaf namen vrij van de slachtoffers (19) en van de beschuldigden in de processen (76).

De 14e dalai lama geeft toch één religieuze boodschap mee aan de Tibetanen in Tibet zelf: “Ga voor positieve acties, die de rechtschapen daden van de Tibetaanse martelaren, gevallen tijdens de tragische gebeurtenissen van vorig jaar, kunnen helpen om het nirvana te bereiken.” Hij vult zelf in wat die “positieve acties” kunnen zijn: “De Tibetanen gaan gebukt onder een zo wrede onderdrukking, worden zo fel geteisterd, dat zij geen andere uitweg hebben dan protest.” Dit is een klare oproep aan de Tibetanen, zonder reserves en twee weken voor de verjaardag van de rellen van vorig jaar, om in Lhasa voor herhaling te zorgen van de lynchpartijen en brandstichtingen.

   [1] De brieven zijn ondermeer te vinden op de website van International Campaign for Tibet en op de persoonlijke website van de 14e dalai lama.

17:52 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rellen, china, democratie, geweld, tibet

09-01-09

Een brief van de 14e dalai lama aan "alle Tibetanen"

In die "boodschap" staan enkele straffe uitspraken.

(tekst te vinden op de persoonlijke website van de dalai lama, onder "news", 14 november 2008)

"Toen ik spirituele en politieke leider was in Tibet heb ik hard gewerkt om een democratie uit te bouwen in Tibet. Jammer genoeg waren wij niet in staat om dat te doen door de wrede repressie vanwege de Volksrepubliek China."

Dat is compleet het tegenovergestelde van wat gebeurde in de jaren vijftig. Het was de Chinese overheid die de Tibetaanse elite aanspoorde om enkele hervormingen door te voeren en ze zelfs niet oplegde. Het feodale systeem mocht bij overeenkomst veranderd worden door... de Tibetaanse elite zelf, zonder verplichting. Maar de toenmalige regering van de 14e dalai lama weigerde om stappen te zetten. "De dalai lama, hoewel hij de heerser was, bleef passief... was niet gemotiveerd om tussenbeide te komen."[1]

 

"De Tibetaanse gemeenschap in ballingschap beschikt nu over een waarachtige moderne democratische structuur, die moet dienen om straks Tibet een stevig en duurzaam bestuur te geven"

Eerst dit: hier zegt hij duidelijk - duidelijker dan in de "onderhandelingstekst" met Beijing - dat het zijn bedoeling is om in een toekomstig "autonoom" Tibet een ander systeem in te voeren dan wat de Chinese grondwet voorziet.

Maar vooral: dat systeem, voorzien in hun charter[2], is een halfklerikaal systeem zonder scheiding van kerk en staat, met de dalai lama als staatshoofd, die bovendien verregaande persoonlijke bevoegdheden behoudt, zoals het eigenhandig voorschrijven van wetten.[3] Ten slotte weten we ook dat de leidende organen van de "Tibetaanse regering in ballingschap" een flinke dosis leden van belangrijke adellijke families bevatten.[4]

 "Alle Tibetanen moeten achter de 'Central Tibetan Administration'[5] staan."

De CTA-mensen vormen geen wettige regering maar zijn ex-opstandelingen die gevlucht zijn. Eisen dat alle Tibetanen die als hun echte vertegenwoordigers erkennen is de opstand blijven prediken binnen Tibet.

"Mijn gematigde weg van 'autonomie' in plaats van 'onafhankelijkheid' heb ik van bij het begin van de jaren zeventig geformuleerd."

In 1987, in een belangrijke toespraak voor het Amerikaanse Congres heeft hij het nog over "onafhankelijkheid".[6]

 "Er zijn geen positieve tekenen noch veranderingen in Tibet."

Bijna alle kaders zijn Tibetanen. Maar vooral de leefomstandigheden zijn enorm verbeterd, ga maar kijken. Zou de levenskwaliteit voor hem "geen teken" zijn? De dalai lama is negen van zijn broers en zusters vergeten die als klein kind stierven.

 "In maart 2008 hebben Tibetanen heldhaftig hun leven geriskeerd op een vreedzame en wettelijke manier."

Terwijl alle Westerse getuigen en ook deels de media het brutaal gewelddadige van de incidenten beschreven en fotografeerden. Deze uitspraak lijkt op "klop er maar op los, ik praat jullie wel goed."[1] Zie hiervoor o.a. hoofdstuk 15 « Winds of Change » van « A History of Modern Tibet, the calm before the storm, 1951-1955", MC Goldstein, University of California, 2007, pag 399-421.

[2] 1991, www.tibet.com/govt/charter.html

[3] Ibidem.

[4] Zie daarvoor : « Democratie voor mijn familie », infortibet.

[5] CTA= "regering in ballingschap"

[6] Persoonlijke website van de dalai lama, « statements ».

08-01-09

nepdemocratie

Democratie voor mijn familie

 De 14e dalai lama verkondigt overal ter wereld dat zijn regering in ballingschap nu al democratisch is en daardoor een flinke voorsprong heeft op het Chinese regime. Een Australische journalist bekeek dit van dichterbij en zag vele familieleden van de 14e dalai lama op de hoogste posten gedurende de laatste decennia. Via eigen info kon ik er nog enkele aan toe voegen, in feite hebben al zijn broers en zusters hoge posten gekregen.

 (Michael Backman, 23/5/2007. "Australian financial review", bijgevuld met eigen info).

 In de hoogste kringen van de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland vinden we verschillende familieleden van de 14e dalai lama.

 * Thubten Norbu (Taktse rinpoche), geestelijke en oudste broer van de 14e dalai lama (overleden in 2008), was de vertegenwoordiger in de USA van de dalai lama (naast lang directeur van "Radio Free Asia").

* Een tweede oudere broer, Gyalo Thondup, is de machtigste man na de dalai lama. Hij was "eerste minister in ballingschap" (1991-1993) en minister van veiligheid (1993-1996). Is de CIA verbindingsman sinds 1951. (noot: de schoonvader van Gyalo Thondup is een gepensioneerde Guomindang generaal, Chu Shihkuei, die loyaal werd tegenover de communisten (Goldst 2, pag 42). Gyalo bezit privéresidenties o.a. in Delhi, Darjeeling, Colombo en Hongkong.

* een jongere zuster, Jetsun Pema: "minister van gezondheid" van 1990 tot 1993. Maar bijna haar gehele leven al verantwoordelijk voor het "Tibetan Children's Village", waarlangs heel wat giften uit het buitenland binnenstroomden. Zij was één van de medeoprichters van het "Tibetan Youth Congres, TYC", de radicaalste groep binnen de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland.

* haar man, Tempa Tsering, is sinds 2006 "minister van informatie en internationale relaties".

* de jongste broer van de 14e dalai lama, lama Ngari Rinpoche, werd de tweede voorzitter van het TYC. Hij was 5 jaar officier in de "Tibetaanse grenstroepen" in India (Special Foreign Forces) en werd nadien privésecretaris van de dalai lama.

* Zijn vrouw, Rinchen Khando Choegyal was "instructeur voor de vrouwelijke soldaten in de Special Foreign Forces", nadien voorzitster van de "Tibetan Women's Association" en vanaf 1993 "minister van onderwijs" voor 8 jaar, waarbij zij voornamelijk bepaalde welke Tibetaanse studenten met een beurs naar de USA mochten.

* Takla Phuntso Tashi, de man van een andere zus van de 14e dalai lama, Dolma Tsering, als hoofd van het "bureau voor internationale relaties" en als "minister van veiligheid" van de 5e kashag. Hun dochter zetelde in het parlement. Tsering Dolma stierf echter jong (1964).

* Kesang Yangkyi Takla, de tweede vrouw van Takla Phuntso Tashi, was hoofd van het "bureau voor internationale relaties" en vertegenwoordigster voor Noord-Europa. Sinds 2006 is zij "minister van gezondheid".

* een jongere broer van de 14e dalai lama, Lobsang Samden, was zijn hoofdsecretaris (jigyab khembo) van 1952 tot 1956. In ballingschap was hij lang "minister van gezondheid". Zijn vrouw diende bij hem als secretaresse en werd ook een tijd "minister van opvoeding".

 Alle macht aan de dalai lama

 In 1991 werd er een "charter voor de Tibetanen in ballingschap" opgesteld. Dat is nog van toepassing tot op heden. Daarin staat duidelijk dat de dalai lama meer te zeggen heeft dan onze koning. Hij is het staatshoofd (dat is hetzelfde), maar beschikt over bijzondere bevoegdheden: hij kan "ministers" afzetten, hij kan het "parlement" naar huis sturen, hij kan eigen wetten uitvaardigen, hij kan eigenzinnig mensen benoemen.[1] In november 2008 herbevestigde een congres van de Tibetaanse bannelingen de absolute macht van de dalai lama.[2]

Op religieus gebied vaardigde de 14e dalai lama op 6 juni 1996 een verbod uit op het vereren van de godheid Shugden.[3] Een religieuze culturele revolutie volgde, groepen beeldenstormers werden uitgestuurd naar alle tempels in India om het beeld van Shugden te vernietigen.

Een Tibetaanse ballingenkrant ("The independant") publiceerde eind 1995 een cartoon met als titel "de huidige toestand van de Tibetaanse democratie". Daarop was een gebouw te zien met drie pilaren: "wetgevend, juridisch en uitvoerend". De pilaar "wetgevend" steunde het dak, maar kwam niet tot aan de grond. De pilaar "juridisch" stond op de grond maar kwam niet tot aan het dak. Enkel de "uitvoerende" steunde het dak en stond op de grond. De commentaar was: "In de huidige Tibetaanse regering in ballingschap is er geen controlerend orgaan. Al het werk is enkel gericht op het voldoen van de wensen van de dalai lama. Wat is dat voor een democratie?"[4][1] www.tibet.com/govt/charter.html

[2] Zie website CTA (Central Tibetan Administration)

[3] Zie persoonlijke website van de dalai lama en ook een uitzending op France-Antenne2 van 9 oktober 2008.

[4] Agence de presse Xinhua, 29/12/2008

21:07 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ballingschap, shugden, tibet, democratie