04-12-10

Twee verschillende noties van ‘Groot Tibet’ of ‘Historisch Tibet’

Er is de provincie ‘autonome regio Tibet’ en er zijn autonome Tibetaanse regio’s in andere Chinese provincies (Sichuan, Gansu, Qinghai), daar waar de Tibetaanse bevolking in de meerderheid is. In de onderhandelingen met Beijing vraagt de dalai lama om al die ‘autonome gebieden’ samen te brengen onder één autonoom bestuur. Dat is dan het onderhandelde ‘historisch Tibet’ en dat lijkt enigszins aannemelijk. De huidige provinciale indeling was er al voor de communistische machtsovername, daar wil de Chinese overheid nu niet van afstappen. Maar ik zal het hier daarover niet hebben. Ook niet over de soort ‘autonomie’ dat de dalai lama voorstelt voor die één te maken regio, met volledig aparte wetgeving. Wel over het feit dat er nog een ander ‘Groot Tibet’ circuleert bij de administratie van de dalai lama. Een veel groter gebied dan enkel de regio’s waar de Tibetanen in de meerderheid zijn. Er zijn dus twee kaarten van ‘Groot Tibet’ in omloop. Eén met de regio’s waar de Tibetanen in de meerderheid zijn en één waar ook Tibetanen leven, maar waar ze niet in de meerderheid zijn. In zijn ‘mémoires’ laat de dalai lama een kaart afdrukken, die het grootste ‘Groot Tibet’ is (“Freedom in Exile”). Bovendien is China op die kaart herleid tot één vierde van zijn grondgebied: de provincie Xinjiang is voorgesteld als een onafhankelijke staat ‘Oost-Turkestan’, evenals ‘Binnen-Mongolië’ en ‘Mandchourije’. Hij bekommert zich niet enkel om ‘zijn eigen volk’. Vergeten we ook niet dat de dalai lama voorstander is van het wegsturen van alle niet-Tibetanen uit ‘Groot Tibet’. In de versie van een ‘Groot Tibet’, waar de Tibetanen in de meerderheid zijn, betreft dat ongeveer 3 miljoen personen. In de versie van een ‘Groot Tibet’, dat alle streken omvat waar er minstens enkele Tibetanen leven, gaat dit om 25 miljoen personen volgens Chinese tellingen (10 miljoen volgens mij). Het verschil in die tellingen komt door het feit dat die kaarten, die de administratie van de dalai lama produceert, niet accuraat zijn. Het is niet altijd duidelijk welke gebieden hij meetelt en welke niet. Het duidelijkste voorbeeld volgens mij is de provincie Qinghai. Daar leven 1 miljoen Tibetanen, 1 miljoen Han Chinezen en 1 miljoen Hui-moslims, al eeuwen lang. Enkele regio’s binnen die provincie zijn door de Chinese overheid als ‘autonoom Tibetaans’ bestempeld, maar niet de gehele provincie. De kringen rond de dalai lama palmen wel de volledige provincie in als ‘Tibetaans’.

22:02 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, groot tibet, etnische zuivering

12-02-08

Bhutan: "Eén natie, één volk"

 

Bhutan: "Eén natie, één volk".[1]

Dat is een titel in MO-magazine van 7 februari 2008. Omdat 10% van de Bhutaanse bevolking buitengepest of uitgewezen werd sinds 1985, op basis van etnische afkomst. Het gaat om 100.000 Lhotsampas, Nepalezen die sinds vier of vijf generaties in Bhutan woonden. Nu verblijven zij in kampen in Nepal. Zij zullen herplaatst worden naar de USA en naar Europa (behalve België, zie MO-magazine). Bhutan is een lamaïstische staat, één van de vier scholen van het Tibetaanse boeddhisme is er nauw verbonden met het politieke gezag. Het gaat niet om dezelfde school als die van de 14e dalai lama, in het verleden waren zij eerder concurrenten. Maar de 14e dalai lama citeert graag Bhutan als voorbeeld voor wat hij en zijn regering in ballingschap willen zien herrijzen in Tibet.   

 

In 1985 vaardigt Bhutan nieuwe wetten uit, die UNHCR (VN organisatie voor de vluchtelingen) bestempelt als "etno-nationalistisch, bedoeld om de gepriviligieerde positie van de traditionele boeddhistische cultuur te beschermen."[2]  De sinds lang in Bhutan aanwezige Nepali zijn hindoe, geen boeddhisten. De regering van Bhutan ontnam hen hun burgerrechten, hun toegang tot de arbeidsmarkt en gedaan met onderwijs in de eigen taal. Bovendien moeten zij het Bhutaans kostuum dragen in plaats van hun traditioneel Nepalees kostuum. Dat moet zoiets zijn als de islamitische sjaal bij ons, maar erger. Er volgen rellen en repressie. Sinds begin jaren negentig zijn de ex-Nepalezen min of meer aan de deur gezet, 100.000 volgens UNHCR. Precies op datzelfde moment komt de regering in ballingschap van de 14e dalai lama met een tekst "guidelines for international development projets and sustainable development in Tibet"[3], waarin het Bhutaanse staatsmodel als te volgen voorbeeld geciteerd wordt voor een toekomstig "vrij" Tibet. Eén natie, één volk?  [1] Zie ook artikel « Bhutan als voorbeeld », http://infortibet.skynetblogs.be/, 20/01/07.

[2] UNHCR, The state of the world refugees 2006, chapter 5, Bhutanese refugees in Nepal, 19/04/06.

[3] Zie website Tibet.net van de regering in ballingschap, hoofdstuk 3 van de tekst.

06-10-07

Ooit was Tibet Mongools

 kaart 7

De volledige Chinese provincie Qinghai wordt door de regering van de 14e dalai lama opgeëist als “Groot Tibet”. Qinghai is een mengelmoes van etnische groepen. Er wonen bvb nog redelijk wat Mongolen. Qinghai was de ontmoetingsplaats tussen de Tibetanen en de Mongolen in de 13e eeuw. Niet alleen de ontmoetingsplaats, maar ook de plaats voor de eerste krachtmeting. De Mongolen wonnen en onderwierpen Tibet. Sommigen zijn er gebleven, tot op vandaag. De Mongoolse legers brachten ook hun gevangen arabieren mee. Die gaven het ontstaan aan de Hui en de Salar bevolking in Qinghai, zeer talrijk. Qinghai opeisen betekent voor de regering van de 14e dalai lama: alle “Chinezen” buiten. Wie zijn die “Chinezen”? De Mongolen mogen blijven omdat ze boeddhisten zijn, zelfs als zijn zij sinds zeven eeuwen “Chinees”. De Hui en de Salar, die ook sinds zeven eeuwen “Chinezen” zijn, moeten buiten, want die zijn moslims. Dat laatste wordt niet letterlijk gezegd in de teksten van de Tibetaanse regering in ballingschap. De Mongolen worden wel bij naam genoemd, als broedervolk. Al de rest krijgt het etiket “koloniserende Chinezen”, “recent, sinds de Chinese Volksrepubliek”.

Numériser0006
Onder de Yuan dynastie (13e, begin 14e eeuw), waren Tibet en China één (Groot Khanaat).

 mongools tentenkamp, golmud

Mongools tentenkamp in de omgeving van Golmud (Qinghai). Mensen uit de stad komen er 's zondags picknicken (barbecue van schaap, vergezeld van merriemelk) en paardrijden.

eettent

eettent

Uyguren in Golmud

Uygurse meisjes voeren een Tibetaanse dans uit op het plein voor het cultureel centrum van Golmud (Qinghai). De Tibetaanse dansvorm won recent terrein in vele gebieden buiten Tibet. Men gebruikt de dansvorm op zangmelodieën van Tibetaanse, Chinese, Uygurse of andere oorsprong. Voor de 14e dalai lama zijn de Uyguren welkom in wat hij "Turkestan" noemt (de huidige Chinese provincie Xinjiang), dat hij het liefst onafhankelijk ziet worden van China, maar niet in Groot Tibet.    

29-04-07

een etnische oorlog

In een interview met “Der Spiegel” van 26 maart 2007 zegt de 14e dalai lama: “Het gevecht rond Tibet is er een is tussen twee etnische groepen. Deze strijd zal blijven doorgaan na mijn dood.”

Op 27 maart staat in “Der Spiegel” een interview met Kelsang Phuntsok (45j), voorzitter van het Tibetaanse Jeugd Congres, die een belangrijke vertegenwoordiging hebben in het Tibetaanse parlement in ballingschap. Hij zegt: “Streven naar een autonomie ( de ‘middenweg’ zoals de 14e dalai lama die nu predikt), is een kapitale fout. Wij willen onafhankelijkheid. Het begrip ‘geweld’ is voor ons geen taboe. Voor ons is het de eenvoudigste zaak ter wereld om een Chinees te doden. Maar in deze fase dient het tot niets.”

“Etnische oorlogen” zijn op zijn minst verdacht. Er zit altijd een ander belang achter, economisch en geopolitiek. Waarom herleidt de 14e dalai lama het probleem Tibet tot een “etnisch conflict”? En waarom houdt zijn regering in ballingschap het gewapende alternatief open?

troepen dl
In 1974 schouwde de 14e dalai lama nog zijn troepen in India.

 

08-01-07

De "verregaande autonomie" van de 14e dalai lama

De “betekenisvolle autonomie”, zoals ze ook genoemd wordt, is wat de 14e dalai lama vraagt in de onderhandelingen met China. Wat bedoelt hij daarmee? In de verklaring van de Tibetaanse regering in ballingschap van 10 maart 2006 staat duidelijk dat zij een regio opeisen die dubbel zo groot is als het Tibet waar de dalai lama’s over regeerden (1). Zij noemen dat de “drie provincies van Tibet” (2). De 14e dalai lama spreekt van “Cultureel Tibet” of van “de Tibetaanse natie in zijn geheel” (2). De kaart van “Groot Tibet” werd voor het eerst in de geschiedenis naar voor geschoven in 1913 door Engeland, samen met de 13e dalai lama, om een strategisch deel van China te ontfutselen. In dat gebied leven 6 miljoen Tibetanen en enkele tientallen miljoenen “anderen”, sinds eeuwen. Eén op drie is zelfs Hui en moslim. (de website van de regering van de dalai lama vermeldt verwaarlozend slechts 30.000 moslims!). Als voorafgaande eis voor werkelijke onderhandelingen stelt de regering van de 14e dalai lama dat 7,5 miljoen “Chinezen” dit gebied moeten verlaten, die ze als kolonisten bestempelen (3). Dit lijkt op een balkanisering. Een tweede voorwaarde om tot een akkoord te komen is het wegtrekken van het Chinees leger uit dit gebied tweemaal groter dan Tibet (3). Alsof het Franse leger niet verder dan Bordeaux mag komen om de Basken hun spirituele vrijheid te gunnen. Maar de kers op de taart is wat de 14e dalai lama zelf zegt in zijn verklaring van 10 maart 2006: “China moet een meer open maatschappij worden, met persvrijheid en politieke transparantie”(2). Wat hij daarmee bedoelt zegt zijn regering duidelijker: een afzonderlijke grondwet voor Groot Tibet, terugkeer van de vroegere elite, westerse democratie, vrije pers en vrije markt. Eigenlijk ziet hij dat nog het liefst voor China in zijn geheel – Tibet is een hooglandspringplank - hij wil China tot het boeddhisme bekeren, China een nieuwe ideologie schenken.

Ter info nog dit: enkele maanden geleden (14/5/06) werd een “thuisbasis” voor de 14e dalai lama ingehuldigd door J. Haider, in Oostenrijk. Twintig miljoen euro staatsgeld voor een vormingscentrum en een hotel met 1.000 bedden. In het geboortedorp van de overleden Heinrich Harrer, voormalig SS officier en tutor van de 14e dalai lama. (2)+(4).   

 (1) Barry Sautman and June Teufel in “Contemporary Tibet”, ME Sharpe, 2006, New York(2) zie website van de regering in ballingschap

(3) Samdong Rimpoche, eerste minister en lama, “Tibet: A Future Vision”, 1996. Document dat als basis dient voor de huidige toenaderingen tot China.

(4) www.trimondi.de/NewsApo

 

noot: “dalai lama” is een titel zoals “paus” of “maarschalk” en van Dale schrijft dit met een kleine letter.  

 

peage

 

geen tol voor Tibetanen te paard op de snelweg naar China?