03-01-07

De eerste wetgeving

wettekst

 

Dit is een uittreksel uit de "13 Wetten", die van kracht werden in Tibet in 1613 en dit bleven tot in 1959. Dat was enkele decennia voor de 5e dalai lama de wereldlijke macht kreeg in Tibet, in de periode dat de Tsangpa administratie in Tibet aan de macht was. De Tsangpa hadden hun thuisbasis in Xigaze en waren zeer sectair op religieus gebied, ten voordele van de karma-kagyu boeddhismeschool. Het zal de 4e panchen lama zijn, samen met de toen nog jonge 5e dalai lama - beiden van de rivalisernde gelugpa boeddhismeschool - die de Tsangpa zullen verslaan met de hulp van een Mongoolse krijgsheer. Maar zij behielden de "13 Wetten". Het uittreksel van de "13 Wetten" bepaalt de lijfstraffen voor rovers, vandalen, moordenaars of opstandelingen: ogen uitsteken, amputatie van voeten, handen of tong, van een klif kieperen, verdrinken of gewoonweg executeren. Tot daar de tekst. De praktijk was dat het percentage verminkte lijfeigenen niet hetzelfde was als het aantal moordenaars.

Deze wetgeving bleef van kracht tot onder het bewind van de huidige 14e dalai lama, in de jaren vijftig. Engelse reizigers in het begin van de vorige eeuw en uiteraard later de Chinese overheid produceerden tal van foto's van verminkten. Nog te vinden in bibliotheken, maar niet op de website van de 14e dalai lama.