04-04-10

Ondersteuning van koopkracht in Tibet

De omzet van de kleinhandel op het platteland (dat komt ongeveer overeen met wat de plattelandsbevolking koopt) was in 2009 ongeveer 30% hoger dan in 2008. De stedelijke bevolking van haar kant besteedde ongeveer 20% meer dan het jaar tevoren. Dat allemaal in volle ‘internationale crisis’.

Tegenover die crisis had de Chinese overheid gekozen voor het stimuleren van de binnenlandse markt, want China moest geen zware ondersteuning geven aan zijn banken, die financieel niet zo kwetsbaar waren als de banken in het Westen. Zo besliste de regionale Tibetaanse overheid ondermeer om vanaf 1 juli 2009 aan de plattelandsbevolking een prijssubsidie te verlenen van 20% bij de aankoop van elektrische toestellen en van 25% bij de aankoop van meubelen.

 

De landelijke bevolking krijgt nu duidelijk voorrang vanwege de overheid.  Hun inkomen was nog vier maal lager dan dit van de stedelingen. Een voorkeurbehandeling wil een zekere inhaalbeweging forceren. Voor 2010 gaan de subsidies aan de Tibetaanse landbouw met 70% omhoog tegenover 2009. Het totale regionale budget voor steun aan de landbouw komt dan neer op gemiddeld 750 euro per familie. Deze subsidies moeten de aankoop van kwaliteitszaden en werktuigen ondersteunen, naast algemenere ontwikkelingsprojecten.

DSCN4028

Toch iets meer werktuigen voor de mensen ginder zou goed zijn

Een klein deel van het budget gaat naar een verzekeringskas tegen arbeidsongevallen.

Een afzonderlijk budget van 25 miljoen euro is nog voorzien voor subsidies aan de woningbouw op het platteland en iets meer dan 30 miljoen euro voor de versteviging van bestaande huizen om beter (de frequente) aardbevingen te doorstaan.

Een andere maatregel ten voordele van de landbouwers en herders is het optrekken van de staatsbijdrage voor hun hospitalisatieverzekering. De verzekering bij de plattelandsbevolking in Tibet is momenteel nog op vrijwillige basis. Een Tibetaanse familie betaalt ongeveer 1 euro per jaar als bijdrage en de staat legt daar 20 euro bovenop (vorig jaar was het 15 euro). Bij hospitalisatie is de terugbetaling dan 75%. Er is wel een maximumsom per jaar voor terugbetaling: 2200 euro (vorig jaar was het maximum interventiebedrag nog vrij laag: 900 euro). Bovendien kunnen niet-verzekerden momenteel nog rekenen op een terugbetaling van hospitalisatiekosten van maximum 700 euro per jaar.

Bron: regionaal Tibetaans financieel departement, persconferentie 4/12/09 

15:19 Gepost door infortibet in sociaal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, landbouwers, sociale zekerheid, inkomen, herders