20-12-08

De onmogelijke onderhandelingen met Beijing

Wat zijn de voostellen van de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland?

 

De Tibetaanse gemeenschap in het buitenland telt 120.000 personen, de Tibetanen in Tibet en in de rest van China een kleine 6 miljoen.

Vier teksten van de 14e dalai lama zijn cruciaal om zijn voorstellen te begrijpen: de toespraak voor de commissie voor de Mensrechten van het Amerikaans Congres in 1987, de toespraak voor het Europees Parlement in 1988, het "ontwerp van grondwet voor een Vrij Tibet" ("Vision for a future Free Tibet") van 1992 en vervolledigd in 1996 en tenslotte het "memorandum" van de onderhandelaars van de 14e dalai lama overhandigd aan de Chinese autoriteiten op 4 november 2008. Die teksten zijn te vinden op de persoonlijke website van de 14e dalai lama en die van zijn "regering in ballingschap" (CTA).

Een poging om de continuïteit van die teksten samen te vatten, met commentaar:

  • - De Tibetaanse bannelingen eisen een territorium op dat tweemaal zo groot is als de huidige "Autonome Regio Tibet". Wat zij "Groot Tibet" noemen is "Historisch Tibet" niet, want de dalai lama's hebben nooit over dit "dubbele" gebied geregeerd. Een ex-directeur van "Free Tibet" in Engeland, zei het onlangs nog: "Het is een kapitale fout van de huidige dalai lama om een gebied op te eisen, groter dan waarover zijn voorgangers geregeerd hebben" (New York Times 22 maart 2008). "Groot Tibet" is gelijk aan vijf maal Frankrijk, één vierde van China. De Chinese regering zal nooit akkoord gaan met het "afstaan" van een vierde van haar grondgebied.
  • - De Tibetaanse bevolking was ook nooit in de meerderheid in dat "dubbel" Tibet. De 14e dalai lama en zijn regering laten uitschijnen van wel. Echter, daar leven sinds eeuwen vele "anderen", hoofdzakelijk in de randgebieden van het hoogplateau in het noorden en het oosten. Die "anderen" dat zijn Han, Hui (moslims), Mongolen, Yi en nog enkele kleinere bevolkingsgroepen, samen goed voor ongeveer 10 miljoen mensen, groter in aantal dan de Tibetaanse bevolkingsgroep. Verhalen van reizigers en missionarissen in de 19e en begin 20e eeuw, naast oude Chinese bronnen, tonen evengoed dat dit "uitvergrote" Tibet niet eenkleurig was. De "regering in ballingschap" van de Tibetanen bestempelt die "andere" bevolking grotendeels als "recent ingeweken kolonisten". In de toespraak van de 14e dalai lama voor het Amerikaanse congres in 1987 staat: "7,5 miljoen te repatriëren mensen". Daar zal de Chinese regering niet mee akkoord gaan.
  • - De 14e dalai lama en zijn "regering in ballingschap" willen voor een toekomstig "Vrij Tibet" een eigen grondwet, gebaseerd op de "spirituele waarden van Tibet", in andere woorden: het boeddhisme als staatsgodsdienst. Dit zou de Tibetaanse bevolking fel verdelen, een groot deel van de actuele Tibetaanse intellectuelen is op zijn minst agnostisch geworden (eigen interviews). De voorstanders van de onafhankelijkheid, de gemeenschap in het buitenland, zegt natuurlijk dat dit onder invloed is van de communistische indoctrinatie. Wie zal het zeggen? Die van hen is even luid.
  • - De "regering in ballingschap" van de Tibetanen wenst dat zoveel mogelijk van de bannelingen, totaal 120.000 momenteel, terugkeren naar een "Vrij Tibet" om er kaderposten op te nemen, ter vervanging van de echte en vermeende Han kaders. Een belangrijk deel van die "expats", nu met hun kinderen, hebben meegevochten in de weerstandsoorlog tegen China van 1956 tot 1974. China is bereid om amnestie te verlenen, maar niet tegen garanties voor kaderposten.
  • - Het heikele punt: het demilitariseren van "Groot Tibet". De 14e dalai lama ziet er een "zone van vrede", zonder het Chinese leger. Dit laatste zal zich niet terugtrekken uit 1/4e van zijn grondgebied.
  • - Andere "lastige dingen" voor China:
  • o het meerpartijensysteem dat het toekomstige "autonome" Tibet onder de dalai lama wil instellen of de dominante rol van de CCP ter zijde schuiven. Geen "oranje" revolutie, maar een "rode", want de monnikspijen in Tibet zijn rood en een rol voor de geestelijkheid in het "autonome" staatsapparaat is voorzien.
  • o Het project voor "autonomie" voorziet eveneens dat de centrale Chinese staat geen subsidies meer mag geven. Die vormen nu 90% van het lokale budget. Welk ander land in de wereld zal ontwikkelingssteun aan Tibet verlenen ter hoogte van 4 miljard dollar per jaar (ongeveer de helft van wat de Europese Unie aan geheel Afrika toekent)?
  • o De "regering in ballingschap" vraagt ook een onafhankelijke wetgeving voor "Groot Tibet" en eigen buitenlandse betrekkingen in bijna alle domeinen, behalve een zetel in de UNO.

De Chinese overheid zal ook op die eisen niet ingaan.

 

Een gesprek zonder uitweg voor de Tibetaanse gemeenschap in het buitenland.

  

16:33 Gepost door infortibet in autonomie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, autonomie, onafhankelijk, dalai lama, china