15-12-10

Een reïncarnatie zoals het hoort, een oefening voor het zoeken van de volgende dalai lama

Zoals je wellicht weet worden vele hoge geestelijken in Tibet beschouwd als de ‘reïncarnatie’ van hun voorganger en zijn meestal verbonden aan een belangrijk klooster. Zij vormen de ‘reïncarnatielijnen’. Vroeger ging dit gepaard met wereldlijk gezag over het klooster en zijn ‘bezittingen’: landerijen, vee en boeren. Nu is dit beperkt tot het kloosterleven en het algemeen beheer van de godsdienstzaken in Tibet. Veel van die hoge geestelijken zijn in de woelige periode van 1951-1959, na de communistische machtsovername in China, naar het buitenland gevlucht. Maar ook honderden bleven in China. Er zijn belangrijke reïncarnaties en minder belangrijke. Het hangt ondermeer af van de omvang en het prestige van het klooster. Ik zag kleine kloosters, waar ongeveer niemand van buitenaf zich om de gereïncarneerde opvolging bekommert, maar waar wel de trilogie (van de laatste drie in de reïncarnatielijn) op verzamelde foto’s centraal in de hoofdtempel prijkt. De ‘laatste drie’, dat is ongeveer de twintigste eeuw. Voordien bestonden er natuurlijk geen foto’s en deed men het meer met sculpturen.

q225.JPGde huidige met zijn twee voorgangers

Het zoeken van een ‘reïncarnatie’ is sinds het ontstaan van de praktijk (12e eeuw) een welomschreven traditioneel ritueel geworden. Enkele monniken van het klooster vormen een zoekcommissie, gaan in het geheim ‘op pad’, bezoeken families, aanschouwen goddelijke tekens op het oppervlak van een heilig meer, raadplegen de acht trigrammen, laten kinderen voorwerpen herkennen van de overleden lama, enz. Voor belangrijke reïncarnaties zijn er bestuursvoorschriften bijgekomen sinds 1791. Het belangrijkste daarvan is de ‘lottrekking onder de beste kandidaatjes, uit de gouden urne,  voor het beeld van Sakyamuni in de Jokhang tempel in Lhasa’, in aanwezigheid van politieke machthebbers. Het belangrijkste doel van die regelgeving in de 18e eeuw was het verminderen van de rivaliteit, van mogelijke omkoperij en van vooral burgeroorlogjes in Tibet rond de opvolging van politiek belangrijke hoge lama’s van toen. Samen met de tradities wil China deze regelgeving nu nog in stand houden.

En zo verliep het bij het zoeken van de reïncarnatie voor de 5e Detrul lama van het Drago klooster in het arrondissement Lhoka, ten zuiden van Lhasa. Die reïncarnatielijn is niet van de minste, één van de reïncarnaties was de leraar van de 12e dalai lama en het klooster leverde ook soms de regent van Tibet tussen twee volwassen dalai lama’s in. De 5e Detrul lama was in de ‘woelige jaren’ in Tibet gebleven en werd bestuurslid van de Tibetaanse Boeddhistische Vereniging. Hij stierf in 2000. De zoektocht naar de reïncarnatie startte pas in 2005. Vijf jaar later werd een reïncarnatiejongentje gevonden. Twee zoekteams van het Drago klooster gingen onafhankelijk van elkaar op pad. Een twintigtal kinderen werden als ‘goed voor nader onderzoek’ bevonden. Het traditionele procedé werd nauwkeurig gevolgd om zoveel mogelijk bovennatuurlijke voortekenen te vinden. Uiteindelijk werden twee kinderen weerhouden. Op 4 juli 2010 kwam dan de ‘lottrekking uit de gouden urne voor het beeld van Sakyamuni in de Jokhang tempel’ (de oudste en de heiligste in Lhasa). Daarbij waren 150 genodigden aanwezig. Voornamelijk hoge geestelijken van de Tibetaanse Boeddhistische Vereniging. De ceremonie was voorgezeten door Losang Gyurme, verantwoordelijke voor religieuze zaken in de regionale regering. De ‘hand’ die in de urne ging om de ‘uiteindelijke’ aan te duiden was die van de 11e panchen lama. Het werd de knaap, genaamd Losang Dorje, afkomstig uit Lhoka, die er uitkwam. Hij was aanwezig en werd door de panchen lama kaalgeschoren ter bevestiging van de keuze. Daarna ging het richting Drago klooster.

Het verhaal van de zoektocht en de ceremonie is iets verkort weergegeven, waarvoor mijn excuses. In elk geval, China is van plan om dit ook op die manier te laten verlopen, volgens de traditie en ook rekening houdend met de wetgeving van 1791, voor het zoeken en kiezen van een volgende dalai lama. Dit was voor hen een vingeroefening.

CT 6/2010

 

21:41 Gepost door infortibet in religie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, reincarnaties, monniken, kloosters

25-03-09

een gereïncarneerde lama schrijft

“De wording van de religieuze en wereldlijke macht in Tibet”, van Dungkar Lobzang Trinle

Het zijn niet enkel politici of historici die de evolutie van Tibet ontleden. Zo is er Dungkar Lobzang, een gereïncarneerde hoge lama, die een boekje schreef. Dungkar Lobzang is geboren in 1927 en werd op vijfjarige leeftijd erkend als de reïncarnatie van de hoge lama van het Dungkar klooster in de omgeving van de stad Nyingchi in Tibet. Zijn studie in het Sera klooster van Lhasa gaf hem de hoogste titel (‘geshe’) in de boeddhismewetenschappen. Hij legde zich toe op historische annalen van Tibet en publiceerde tal van werken in het Tibetaans. Een beknopt boekje van zijn hand werd in het Engels gepubliceerd, daar verwijst de titel boven naar. Uitgeverij: Foreign Languages Press, Beijing, 1991. Alles wat in Beijing gepubliceerd wordt moet niet per definitie verdacht zijn, die man schrijft gewoon zijn kennis neer. En hij doet dat inderdaad op een manier die de band tussen religieuze macht en politieke macht niet wil wegmoffelen. Tibet was zoals elke andere streek in de wereld het toneel van machtstrijd, periodes van bloei, burgeroorlogen en inmengingen van buitenuit. Het boekje behandelt de periode van bij het begin van onze tijdrekening tot in 1951.

dungkar lobzang

22-01-08

te vroeg reïncarneren

In het interview met "Le Nouvel Observateur" van 17 januari 2008, geeft de 14e dalai lama te kennen dat hij mogelijks zelf zijn gereïncarneerde opvolger zal aanduiden, nog voor hij sterft. Om zijn kruistocht tegen China te laten voortzetten door liefst een volwassen rondreizende opvolger[1].

De huidige 14e dalai lama zegt in het interview dat "dit theoretisch perfect mogelijk is" en beweert ondermeer dat de 7e dalai lama geboren was en aangesteld werd nog voor de 6e stierf. Dit is een prachtstaaltje van hoe hij de naïeve wereld grof om de tuin leidt. Een korte toelichting.

De 6e dalai lama, Tsangyang Gyatso, werd geboren in 1683. Hij trad in 1697 in functie. Hij stierf 8 jaar later in 1705. De 7e dalai lama, Kalsang Gyatso, werd geboren in 1708, dus na de dood van de 6e, werd in 1710 als reïncarnatie erkend door de Tibetaanse geestelijkheid en trad in functie in 1720. Sla er gelijk welke biografie van de dalai lama reeks op na en je vindt die data. Wat komt de huidige dalai lama dan vertellen dat de 7e geboren was voor de 6e stierf? Wel, er zat een indringer in de buurt. Lajang Khan, een Mongoolse krijgsheer, met basis ten noorden van Tibet, probeerde een eigen 6e dalai lama, een Mongool, Yeshe Gyatso, op de troon in Lhasa te plaatsen. Dat lukte hem half, maar de hoge Tibetaanse geestelijkheid verzette zich met hand en tand. De tand kwam van ter hulp ingeroepen...Chinese troepen. Er kwam een einde aan de halve en fake 6e dalai lama. De "normaal gereïncarneerde" 7e werd onder Chinese escorte op de troon gezet, Lajang Khan sneuvelde en de fake 6e dalai lama rende sneller dan zijn monnikskap. Hij was dus nog niet dood, toen de 7e aantrad. En onze huidige dalai lama beroept zich op een dergelijk figuur om nu zijn opvolging vroegtijdig te regelen, zodanig dat de onafhankelijkheidsstrijd kan verdergaan! "Te vroege reïncarnaties" waren in het oude Tibet politieke benoemingen, niet meer en niet minder. Die bestaan bij ons ook, maar wij noemen ze geen reïncarnaties.

In het interview met "Le Nouvel Observateur" zegt de huidige dalai lama dan: "De Chinezen waren verrast toen ik sprak over het aanduiden van een opvolger tijdens mijn leven. Zij stelden dat dit tegen de Tibetaanse gebruiken was en kennen die dus blijkbaar beter dan ikzelf. Ik zal bij hun in de leer moeten gaan. (lacht)". Het ergste is dat Frankrijk meelacht.

 [1] Zie artikel "Wie wordt de volgende dalai lama", 18/01/08 op dit blog. In de papieren versie van "Le Nouvel Observateur" is slechts een verkorte versie van het interview met de 14e dalai lama te vinden. Het volledige interview staat op hun website. De verkorte versie is zachter van toon.

17:58 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, dalai lama, reincarnaties, mongolen, china