07-03-09

De nieuwjaarsbrieven van de 14e dalai lama

Op 25 januari 2009 schreef de 14e dalai lama een nieuwjaarsboodschap aan “alle Chinezen”, naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar. Op 24 februari schreef hij er een voor “alle Tibetanen”, naar aanleiding van het Tibetaanse Nieuwjaar.[1]

De brieven bevatten geen religieuze boodschap, ook geen filosofische en hebben het niet over hoogstaande spiritualiteit. Het zijn gewoon politieke manifesten, van het begin tot het einde. Geef toe: wij zouden toch een politieke kardinaalsbrief terug naar afzender sturen? Enkele dingen uit de inhoud ter verduidelijking, waarbij diplomatieke taalfinesses ons verplichten om een beetje tussen de regels te lezen. Zo begint zijn nieuwjaarsbrief aan “alle Chinezen” niet met ‘waarde landgenoten’, maar met “onze broers en zusters”, want voor hem is China een ‘ander land’, terwijl hij het in zijn nieuwjaarsbrief aan de Tibetanen over “wij, de Tibetanen” heeft. Nog zo’n ‘diplomatieke taalfinesse’: in zijn brief aan “alle Chinezen” groet hij eerst de Chinezen in het buitenland en dan de Chinezen “in het binnenland”. Waarom? Hier moeten we tussen de regels lezen. De Chinezen ‘in het buitenland’ zijn ‘vrij’ volgens hem, hij heeft er ook vele vrienden, de dissidenten, terwijl de Chinezen ‘in het binnenland’ niet ‘vrij’ zijn. Er is een alliantie tussen de Tibetaanse ex-elite in het buitenland en een resem Chinezen, die in het verleden het socialistisch politiek-economisch systeem in China aanvochten en nu in het buitenland leven. De 14e dalai lama zegt het ook in zijn nieuwjaarsbrief aan “alle Chinezen”, dat die in het “binnenland geen vrijheid van bewustzijn hebben en niet weten wat er in de wereld gebeurt omdat ze BBC en CNN niet kunnen bekijken”. “Ik ben daar ontzaglijk over ontgoocheld,” zo schrijft hij. In zijn brief steunt hij de “opposanten” in China, die “ijveren voor vrijheid, democratie, gerechtigheid, gelijkheid en mensenrechten”. Dat liedje begint ons te vervelen, niet? “Op die mensen kunnen we trots zijn,” zo besluit hij zijn nieuwjaarsbrief. Vertaald wil dit laatste zinnetje zeggen dat hij niet “trots” is op de honderden miljoenen Chinezen die wel hun politiek-economisch systeem verdedigen. Het is dus geen brief aan “alle Chinezen”, slechts een brief aan ‘enkele Chinezen’.

Maar dan de brief aan ‘zijn’ Tibetanen. Vooreerst hemelt hij de onlusten in Lhasa van 14 maart 2008 op als een “heldhaftig verzet”, terwijl we weten, via getuigenissen van toeristen, dat het ging om lynchpartijen en brandstichtingen door enkele bendes Tibetanen. “Ik heb een enorme bewondering voor het enthousiasme, de vastberadenheid en de zelfopoffering van de Tibetanen in Tibet,” is zijn ‘heilige’ aanmoediging. “Maar,” zegt hij “het is moeilijk om ons doel te bereiken door levens op te offeren.” Hij zegt dus niet dat het ‘onmogelijk’ is of ‘uit te sluiten’, neen, enkel "moeilijk", waarbij hij zich wellicht herinnert dat zijn guerrillatroepen in de periode 1956-1974 faalden. In verband met de onlusten in maart 2008 spreekt hij van “honderden doden onder de Tibetanen en duizenden gevangenen en gefolterden”, zonder dat zijn ‘administratie’ duidelijke aanwijzingen kon aanbrengen. De Tibetaanse lokale regering in Lhasa gaf namen vrij van de slachtoffers (19) en van de beschuldigden in de processen (76).

De 14e dalai lama geeft toch één religieuze boodschap mee aan de Tibetanen in Tibet zelf: “Ga voor positieve acties, die de rechtschapen daden van de Tibetaanse martelaren, gevallen tijdens de tragische gebeurtenissen van vorig jaar, kunnen helpen om het nirvana te bereiken.” Hij vult zelf in wat die “positieve acties” kunnen zijn: “De Tibetanen gaan gebukt onder een zo wrede onderdrukking, worden zo fel geteisterd, dat zij geen andere uitweg hebben dan protest.” Dit is een klare oproep aan de Tibetanen, zonder reserves en twee weken voor de verjaardag van de rellen van vorig jaar, om in Lhasa voor herhaling te zorgen van de lynchpartijen en brandstichtingen.

   [1] De brieven zijn ondermeer te vinden op de website van International Campaign for Tibet en op de persoonlijke website van de 14e dalai lama.

17:52 Gepost door infortibet in dalai lama | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rellen, china, democratie, geweld, tibet

10-12-08

ordehandhaving in Lhasa, okt-nov 2008

Soldaatjes en politie bewegen tussen de mensen, maken geen "baan" vrij, schuiven de mensen niet opzij, bewegen aan hetzelfde tempo als de pelgrims. Ik heb ze ook nooit één keer de identiteit van iemand zien controleren of iemand zien fouilleren. Wat bij ons in Europa verteld wordt op dit ogenblik (november 2008): "De spanning is te snijden in Lhasa, iedereen is verdacht, de repressie slaat hard toe", dat heb ik niet gezien. Ik schrijf "soldaatjes", want zij zijn zeer jong en bijna een hoofd kleiner dan ikzelf. Maar zij zijn voor een deel gewapend en lossen elkaar af op de hoeken van de straten en stegen van het oude stadscentrum. Drie per straathoek, één met een geweer, één met een schild en de derde met een zendertje. Als zij afgelost worden verzamelen zij zich per 9 of 12, om in wandeltempo naar de kazerne te gaan. Geen grimmig vertoon, niet intimiderend, maar toch present: de oude stad staat onder bewaking, dat is duidelijk. Dat het kleine pelotons zijn 'verzacht' de zaak wat.

Op twee daken van gebouwen op het plein voor de Jokhang staat een gewapende soldaat toezicht te houden vanuit de hoogte.

Naast het leger is er ook politie aanwezig. Die is Tibetaans en hebben een zwart uniform. Op de rondgang rond de Jokhang tempel staan nu op regelmatige afstand - om de 50 à 100m - onnozele blauwrode parasols, met daaronder twee of drie ongewapende politieagenten op een stoel bij een wit plastieken rond tuintafeltje met daarop hun thermos boterthee. Er zijn ook gewapende politiepatrouilles, die in het gelid voorbij marcheren, maar ik heb die niet elke dag gezien.

 

Op het grote plein voor de Jokhang tempel is er een inrijpoort van een politiestation, tussen de antiekwinkels. Er is een duidelijk opschrift boven de poort: "police station". Westerse toeristen nemen er graag een goedingestelde foto van, waarbij ik aanneem dat zij die in reisverslagen gebruiken als voorbeeld van de "repressie" in Tibet. Een overheidsgebouw in een hoekje van de Barkhor, schuin tegenover het Mandala Hotel, doet dienst als voorlopige kazerne voor soldaten. Maar evengoed als vuilbak: straatvegers gaan er binnen met hun collectie afval.

 

Een Han-Chinese schooljongen gezien, die bij het verlaten van de school - drie soldaten bij de uitgang in de Beijing straat (Beijing lu) - een taxi nam tot 500 m verder. De jongen was flink rond. Hij moest het normale bedrag niet betalen en gaf slechts 0,5 yuan (6 eurocent). Vinden sommige Han ouders 'Beijing lu' een 'gevaarlijke' straat? De meeste vernielingen en brandstichtingen op 14 maart 2008 gebeurden in die straat. Of was de jongen gewoon een verwende snoeper? Andere kinderen, Tibetaans of Han, wandelden gewoon de straat af.

 barkhor

goed gevuld Barkhorplein, bij valavond. Enkele soldaten, die terugkeren naar de kazerne na hun bewakingstijd van een straathoek. 

zonnen

Op de heuvels rond Lhasa viel er al sneeuw. Op de Barkhor zitten oudere mensen te zonnen tegen de zuidelijke gevel van het Jokhang klooster.

15:05 Gepost door infortibet in rellen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, rellen, leger, repressie, veiligheid