07-12-10

Memorial hall voor Songtsen Gampo

Songtsen Gampo was de stichter van het Tibetaanse Tubo-rijk (7e-9e eeuw). Een museum is nu geopend in het kanton Medrungkar, ten zuiden van Lhasa. Het toont de historische en economische ontwikkeling van het grote Tibetaanse rijk van toen.

songtsen gampo memorial.jpg

18:17 Gepost door infortibet in toerisme | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, tubo

05-04-10

Ralpachen (Tritsug Detsen) (806-836): de laatste koning van het Tibetaanse rijk.

Hij kwam op tienjarige leeftijd op de troon en leed aan een hartziekte. Tijdens zijn regeerperiode werd het vredesverdrag van 822 met de Chinese Tang dynastie gesloten. Niet door een overwinning van de Tubo op de Tang, maar eerder uit zwakheid van de Tibetaanse Tubo dynastie. De Tang wilden alleen maar rust in de grensgebieden en hadden ondertussen vriendschapsakkoorden met de Uyguren en met Nanzhao (Sichuan, Yunnan) gesloten.

 

Ralpachen stimuleerde fel, met dwang, de ontwikkeling van het boeddhisme, legde teveel taksen op om kloosters te bouwen en bereidde zo het verval van de Tibetaanse Tubo dynastie voor. De landaristocratie zou in opstand komen. Van zijn hand is ook de verplichting voor de Tibetanen om per zeven gezinnen één monnik te sponsoren. Onder zijn bewind breidde Tibet niet meer uit. Na hem viel het Tibetaanse rijk uiteen.

Hij had nog een opvolger (Langdarma), die in botsing kwam met de macht van de geestelijkheid en die in 846 op zijn beurt vermoord werd. 

15:19 Gepost door infortibet in geschiedenis algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, boeddhisme, monniken, tubo

22-11-07

De Tibetanen: een minderheid in eigen land?

Komt Groot Tibet overeen met de gebieden waar Tibetanen in de meerderheid waren in het begin van de 20e eeuw? Neen, want grote delen waren in de loop van de vorige eeuwen deels Hui, Mongools of Han geworden. Neem de provincie Qinghai. Eén derde van de bevolking is er Tibetaan, een ander derde is Hui en het laatst gekomen derde is Han, met nog kleine groepen Mongolen en Tu. In het oosten en het zuidoosten, die van oudsher door andere volkeren bewoond werden en het nog zijn, is het veel complexer. De zuidelijke grens van Groot Tibet wordt door de 14e dalai lama horizontaal westwaarts getrokken daar waar de Yangzi aan zijn grote bocht naar het noorden begint. Daar leven de Yi, de Naxi, de Nu, de Lisu, de Bai. Het gebied van de Yi is iets groter dan België. Waarom gehele gebieden met een dergelijke mengeling van volkeren als "Tibet" bestempelen? Zal de 14e dalai lama die "verregaande autonomie" schenken, zoals hij voor "zijn volk" wil? Sommige geschriften gaan zo ver om ondermeer de Naxi als subras van het Tibetaanse ras te bestempelen. In de loop van de geschiedenis was er een zekere invloed van de Tibetaanse cultuur, vooral toen de Tubo koningen gedurende variabele duur hun streken min of meer onderwierpen. Wijzelf waren ook wel eens Spanjaarden en kregen in nog andere geschiedenisomstandigheden de katholieke erfzonde als cultureel importproduct in onze winkelrekken. Dat maakt van ons nog geen voorstanders van een Grootrooms Rijk. De Lombarden van Italië woonden 1500 jaar geleden nog in Scandinavië en een deel van de Spanjaarden waren Germanen van bij de Zwarte Zee, de Wisigoten. Niet te verwonderen dat de 14e dalai lama zegt: "de Tibetanen zijn in de minderheid in hun eigen land," waarmee hij Groot Tibet bedoelt. Daar zijn niet alleen Han Chinezen ingeweken, maar miljoenen mensen van diverse nationaliteiten leefden er sinds bewogen tijden. Een afgeronde ruwe rekensom voor "Groot Tibet" komt op het volgende resultaat: 6 miljoen Tibetanen tegenover 4 miljoen Han, 2 miljoen Hui, 2 miljoen Yi en 2 miljoen "anderen". Het totaal geeft 10 miljoen niet-Tibetanen tegenover 6 miljoen Tibetanen. De Tibetanen zijn de grootste groep, maar zij zijn niet in de meerderheid.

 tibet 05 (524)

de moskee in Lhasa. 

 

21:19 Gepost door infortibet in demografie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, nationaliteiten, multicultureel, bevolking, tubo

20-03-07

Een oude grenspost

In de 8e en 9e eeuw van onze tijdrekening waren de Tibetanen baas over het gehele hoogplateau en hadden er alle andere semi-nomadenvolkeren onderworpen, verdreven of uitgemoord. Dit was het grote Tubo Rijk. Zij waren tegelijk concurrenten en minnaars van het Chinese Tang keizerrijk, dat zijn hoofdstad had op enkele honderden kilometer van de rand van het hoogplateau. Er waren veldslagen en huwelijken. Welk van de twee uit het ander voortvloeit laten we aan jouw oordeel over. Het laatste vredesverdrag tussen de Tubo en de Tang dateert van begin 9e eeuw. Een gedenksteen werd opgericht op de plek, die de foto's laten zien. Die plaats bevindt zich in het noordoosten van de huidige provincie Qinghai. Er werden geen prikkeldraadgrenzen afgebakend. De gedenksteen was een verdrag in de zin van "we laten elkaar met rust". Precieze grenzen zijn een moderne uitvinding, toen de wereld gekoloniseerd werd door de westerse grootmachten. Vanaf midden 9e eeuw viel het Tubo Rijk uiteen en was er geen grens meer. Recent is de plaats opnieuw een historische attractie geworden.

de grens tussen het oude Tibet en China

de vroegere grens tussen Tibet en China is geplaveid

 

hui-vrouwen

en het zijn Hui-vrouwen die ons Tibetaanse spullen proberen te verkopen

tenten voor hui

De Hui (moslims) logeren tijdelijk in de tenten, de Tibetanen in de huizen 

22:01 Gepost door infortibet in tubo koninkrijk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tibet, grenzen, tubo, tang